NGA SELIM IBRAIMI – Lufta në Ukrainë na shtynë të mendojmë se paqja është shumë e brishtë dhe sa vështirë është të ruhet baraspesha e forcave globale në një shtet me një pozicion gjeografik të ndërlikuar. Tani kur çdo gjë ka ndryshuar dhe na pret një krizë e rëndë ushqimore, ngjarjetContinue Reading

The book of the Albanian-American journalist and analyst, Dr. Selim Ibraimi “Russia’s Influence in the Western Balkans” was promoted on Saturday in Tetovo, N. Macedonia. The publication presents several years of research by the author on the role of Moscow in the Balkans. “Dr. “Selim Ibraimi makes serious efforts toContinue Reading

Nga Syrja ETEMI- …Madje, historia jonë e ikur po përsërit ofshamën… Faqet e saja pleksen e gërshetohen me heka dhe bëma të njerëzve të kësaj gjeografie, shpesh “të harruar edhe nga Zoti”. Kjo dëshmitare e së kaluarës së ikur në heshtje e zallahi, konsiston të na rrëfejë për copëza historieContinue Reading

By Blerim Abedini, ISSD-NM Recent developments in the world are the culmination of the Cold War and the economic transition. Many political decisions that have been made today face legal obstacles requiring their correction which poses the need for stable bilateral agreements. The confrontation of military force with world regimesContinue Reading

Nga Syrja ETEMI- Manastiri i Leshkës, si qendër kulturore e fetare në zonën e Pollogut por edhe më gjërë, përveç tjerash, ka qenë edhe qerthull dhe shtëpi edhe e 35 murgjëve rusë. Kështu shkruhet në Wikipedi: wikipedia.org.mk, për të vazhduar:“Valamcët ishin murgjë rusë nga manastiri Valaam në Finlandë, të cilëtContinue Reading

Dr. Selim Ibraimi- Kemi hyrë në muajin e tretë të pushtimit rus të Ukrainës dhe të dyja palët ende nuk kanë shpallur fitore të plotë. Një gjë është e sigurt, Rusia nuk arriti të pushtojë plotësisht Ukrainën dhe të marrë nën kontroll Kievin, por shkaktoi shkatërrime masive të qyteteve, mijëraContinue Reading

By Dr. Selim Ibraimi- We have entered the third month of the Russian invasion of Ukraine and both sides have not yet declared complete victory. One thing is for sure, Russia did not manage to completely occupy Ukraine and take control of Kyiv, but it caused massive destruction of cities,Continue Reading

Uk Lushi (SHBA)- Çdo shqiptar duhet t’i nënshtrohet gjykimit juridik nëse ka fakte dhe prova. Por asnjë shqiptar, pra as shqiptarët në trojet e tyre në shtetin e sotëm të Malit të Zi nuk duhet të akuzohen për prejardhjen e tyre gjeografike apo përkatësinë religjioze. Atdheu i shqiptarëve është shqiptaria.Continue Reading

Dr. Selim Ibraimi – Currently, the situation of Albanian diplomacy is deteriorating and there are no signs that it will improve. In this regard, Kosovo has not inherited proper diplomacy and foreign policy, nor has it made any effort to strengthen this area of ​​international relations since independence. The employeesContinue Reading

Dr. Selim Ibraimi– Aktualisht, gjendja e diplomacisë shqiptare është e mjerueshme dhe nuk ka shenja se do të përmirësohet. Kosova, gjithashtu, nuk ka trashëguar një diplomaci dhe politikë të jashtme të shëndoshë dhe as që ka bërë përpjekje për ta forcuar këtë fushë të marrëdhënieve ndërkombëtare që nga pavarësia. Kuadrot,Continue Reading