73 years with NATO! Collective security from Western Europe to North America. Not only that, NATO after 1991 expanded with members from the Warsaw Bloc and the Western Balkans. Northern Macedonia is the 30th member of the alliance. Below for CSSD readers and the public, we are bringing material publishedContinue Reading

73 vite me NATO-n. Siguri kolektive nga Evropa Perëndimore në Amerikën Veriore. Jo vetëm kaq, NATO pas 1991 u zgjerua me anëtarë nga Blloku i Varshavës dhe nga Ballkani Perëndimorë. Maqedonia e Veriut është anëtarja e 30 -të e aleancës. Më poshtë për lexuesit e CSSD-së dhe publikut po sjellimContinue Reading

By Dr. Selim Ibraimi- Since the beginning of the Russian war in Ukraine, circumstances to some degree have changed positively in the Balkans. Official Skopje and Sofia have made substantial moves towards opening the way for a lasting and promising agreement. Earlier, before both sides spoke with positive tones, someContinue Reading

Nga Dr. Selim Ibraimi- Që nga fillimi i luftës së Rusisë në Ukrainë, gjërat mund të themi se kanë ndryshuar pozitivisht deri diku në Ballkan. Shkupi zyrtar dhe Sofja kanë bërë lëvizje thelbësore në drejtim të hapjes së rrugës për një marrëveshje të qëndrueshme dhe me perspektivë. Por, para seContinue Reading

Nga DR. Muhamedin Kullashi- Kisha ortodokse ruse, përmes fjalimeve publike të patriarkëve të vet e mbështet agresionin e Putinit mbi Ukrainën. Hulumtuesit e ideologjisë politiko-religjioze të kësaj kishe, vërejtën se arsyetimi i agresionit rus shpaloset edhe me një ideologji antiperëndimore: kritikohen vlerat kulturore dhe politike të shoqërive perëndimore. Agresioni mbiContinue Reading

Nga Dr. Muhamedin Kullashi- Studiuesi i historisë ukrainase Jaroslav Kombilj vë në pah se mbretërit e Rusisë, Pjetri i I (më 1720), Katarina e II (më 1722), Aleksandri I (1824), Aleksandri II (1856), Aleksandri III (1883) dhe ministrat e tij nxorën vendime me të cilët ndalohej botimi i librave nëContinue Reading

By Blerim Abedini, ISSD-NM Cyber security is an actuality that requires prudence in actions. In the world, we encounter various events that are influenced by the ‘power’ of cyber security. We must keep in mind that cyber security has positive sides because of its impact on data storage and populationContinue Reading

By Blerim Abedini, ISSD-NM Economic policy is essential in maintaining the stability of the state and continuing its progress in other areas. The overview of economic policies in the world gives us an understanding of the progress and stability of the state, which varies on every continent. Every meridian ofContinue Reading

By Blerim Abedini, ISSD-NM State economies after the economic transition continue without legitimacy, to enter the spheres of national interest. However, the private companies fight this incompetence and manage to reap success. A new form of communication is emerging in developed countries as private political inclusion. Elon Musk with theContinue Reading