function add_custom_script_to_wp_head() { } add_action( 'wp_head', 'add_custom_script_to_wp_head' );
Home / PROGRAMMES / Security Studies-Global Threats

Security Studies-Global Threats

In the EU and the Balkans, the bells are ringing!

By Dr. Selim Ibraimi- More than three decades have passed since the fall of the Berlin Wall and the European Union (EU) is not the same as it once was. It has expanded to Central and Eastern Europe and includes the two former Yugoslav republics the Slovenia and Croatia. The ...

Read More »

Mbrojtje: Shpenzimet globale dhe rajonale

Nga Blerim Abedini, ISSD-NM Tregtia dhe prodhimi për nevojat ushtarake varet nga lidershipi dhe vendimi për zhvillimin e këtij sektori prodhues. Sektori prodhues për nevojat ushtarake nuk i sjell fitime të majme ndonjë shteti edhe pse shënon trende rritëse. Ajo vazhdon të rruaj filozofinë e vjetër për mbrojtje dhe përhapjen ...

Read More »

Russia in the years ahead

Dr. Selim Ibraimi analyzes future Russian activities in the Balkans.

Read More »

The Euro for Albania and North Macedonia

By Gunther Fehlinger The Euro for Albania It is time for Albania to adopt the Euro as currency same as Montenegro and Kosovo did it successfully in 2002. The Euro for Albania is the tool to show all in the EU, Albania really wants to join and is ready for ...

Read More »

Selim Ibraimi comes with the newest book “The Influence of Russia in the Western Balkans”

Dr. Selim Ibraimi comes with the newest book “The Influence of Russia in the Western Balkans”, published by @ISSDMacedonia. Book reviewers are Anton Pancev, Ph.D., and Etem Aziri, Ph.D. The book is in the Albanian language. Preface             The study “Russia’s Influence in the Western Balkans” is one of the ...

Read More »

INTERNET VOTING

By Blerim Abedini, ISSD-NM Mr. Abedini is a researcher of cyber studies and disinformation The history of online voting is not far off but it belongs to this century. There are several countries in the world that include dual voting as, online and standard. The first expertise in 2004 had ...

Read More »

VOTIMI NËPËRMJET INTERNETIT

Nga Blerim Abedini, ISSD-NM Z. Abedini është hulumtues i studimeve kibernetike dhe dezinformimit. Historiku i votimit nëpërmjet internetit nuk është e largët, por i takon këtij shekulli. Në botë numërohen disa shtete që inkuadrojnë votimin e dyfishtë si me internet dhe atë standarde. Ekspertiza e parë në vitin 2004 për ...

Read More »

Time for a strategic engagement in the Balkans

By Dr. SELIM IBRAIMI- Just as the EU and the US welcomed the recent license plate agreement between Serbia and Kosovo at the Brdo Summit, the European bureaucracy once again showed that there is no clear and long-term strategy for enlargement with new members from the Western Balkans. Some have ...

Read More »

HISTORY DOES NOT KNOW TO FORGET!

By Blerim Abedini, ISSD-NM The EU with its secret reasoning and what lies behind it?! The international politics that distorted social life in the world under former President Trump left consequences in human life.  History does not forget and, it brings back to life the former powers that struck a ...

Read More »

HISTORIA NUK DI TË HARRON!

Blerim Abedini, ISSD-NM BE me arsyetimet e saja të fshehta dhe çka fshihet prapa asaj? Politika ndërkombëtare që deformoi jetën shoqërore në Botë në kohën e ish presidentit Trump, la pasoja në viktima njerëzish. Historia nuk harron dhe ajo nxjerr sërish në skenë fuqitë e dikurshme që vendosën baraspeshën në ...

Read More »
function add_custom_script_to_wp_footer() { } add_action( 'wp_footer', 'add_custom_script_to_wp_footer' );