Warning: Declaration of tie_mega_menu_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args, $id = 0) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $data_object, $depth = 0, $args = NULL, $current_object_id = 0) in /home2/gtunionm/cssd-ngo.org/wp-content/themes/jarida/functions/theme-functions.php on line 1854
HOME | ISSD
Home / HOME

HOME

Trade exchange between EU and Balkan countries

By Blerim Abedini, ISSD-North Macedonia Trade differences are indicators for progress change attributed to member states of the European Union as are Bulgaria, Greece, Romania, and Croatia. Other non-EU countries in the Balkans have low trade exchanges with the EU ...

Read More »

Kontinuiteti dhe integrimet e tranzicionit global

Nga Blerim Abedini, ISSD-NM Tranzicioni shoqëror dhe ekonomik që vazhdon dekadën e katërt, nuk ka integrim proporcional në të gjitha shtetet. Vërehet se disa shtete u koncentruan në rritjen e armatimit ushtarak për të realizuar synimet politike të brendshme dhe ...

Read More »

Continuity and integration of transition societies

By Blerim Abedini, ISSD-NM The social and economic transition, which continues for the fourth decade, does not have proportional integration in all countries. It is noted that some states concentrated on increasing military armaments to realize internal and external political ...

Read More »

The challenges of the coming year

By Blerim Abedini, ISSD-NM This year can be treated as one of the most difficult of the time of political and economic transitions in the world. The events of this century that capture the time of social transitions in the ...

Read More »

Halil Matoshi: Të dorëhiqet ministri i Arsimit Jeton Shaqiri

HALIL MATOSHI 1.Ky âsht nji libër shkollor për klasën e VI, nga landa e historisë, për nxanësat shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, botim i vitit 2016. Aty flitet për krijimin e shteteve sllave, e me atë hov, krahas Serbisë, Malit ...

Read More »

Internet and its disadvantages

By Blerim Abedini, ISSD-NM We are witnessing successive scams via the Internet as a continuation of classic crime. Through Internet crime, the profit is greater than the drug trade, human trafficking, and examples from the last century when the Internet ...

Read More »

Interneti dhe disavantazhet e saja

Nga Blerim Abedini, ISSD-NM Jemi dëshmitarë të mashtrimeve të njëpasnjëshme nëpërmjet internetit si vazhdimësi e krimit klasik. Me anë të krimit nëpërmjet internetit përfitimi është më i madh në krahasim me tregtinë e drogës, trafikimin me njerëz, dhe shembuj nga ...

Read More »

The policy of the Republic of Bulgaria towards the countries of the Western Balkans

By Dr. Anton Panchev Weaknesses and advantages of Bulgaria in the creation of regional politics Weaknesses:  · Population shrinkage,  · Political instability,  · Underdeveloped infrastructure in this part of the Balkans,  · The lack of a clear strategy for the Western Balkans and ...

Read More »

Rindërtimi i ekonomive të Ballkanit Perëndimor

Nga Blerim Abedini, ISSD-NM Ballkani sfidohet si përherë gjatë historisë. Por vërehen disa përparime, derisa gjeopolitika ballkanike merr konotacion tjetër. Maqedonia e Veriut me reformat e ngadalshme qysh nga vitet 90-ta e deri sot, arrin të kuptoj nevojën e reformimit ...

Read More »

Russian tourist spying sheds light on new influence in the Balkans

Russian clandestine missions despite the war in Ukraine will be more frequent until 2030 and beyond. The event in Gramsh-Albania, allows us to learn more about how the Russians have been lying in the south of the region for a long ...

Read More »