function add_custom_script_to_wp_head() { } add_action( 'wp_head', 'add_custom_script_to_wp_head' );
Home / HOME (page 2)

HOME

Companies in the Balkans-V (1927-1929)

Blerim Abedini, Institute for Security Studies and Development ISSD-NM The historical sources for the Balkans in the XX century tell us that the business sector faced political challenges. Companies in the Balkans have been helped by Western companies. This technological progress in many sectors as Air industry, Food industry, Machine ...

Read More »

Companies in the Balkans-IV (1920-1926)

Blerim Abedini, Institute for Security Studies and Development, ISSD-NM Some events from 1920 to1926 are: (1920 y.) Women won the right to vote with the 19th Amendment. The first commercial radio broadcast aired. The League of Nations was established. There was a bubonic plague in India. (1921 y.) The Irish Free State was ...

Read More »

Kompanitë në Ballkan-IV (1920-1926)

Blerim Abedini, Instituti për Studime të Sigurisë dhe Zhvillim, ISSD-NM Disa ngjarje nga viti 1920 deri në vitin 1926 janë: (Viti 1920) Gratë fituan të drejtën e votës me amendamentin e 19-të në ShBA. Transmetimi i parë në radio u transmetua. U krijua Lidhja e Kombeve. Kishte një murtajë në ...

Read More »

Companies in the Balkans- III (1902-1918)

Blerim Abedini, Institute for Security Studies and Development, ISSD-NM When we are geting sources from previous centuries, we will face mix of events in certain society. We can’t forget bloody wars in Europe which prevented progress of nations. Some of the important events as inventions in the World and wars ...

Read More »

Kompanitë në Ballkan- III (1902-1918)

Blerim Abedini, Instituti për Studime të Sigurisë dhe Zhvillim, ISSD-NM Fillimi i shekullit të XX-të pason me ngjarje si në aspektin e inovimeve, biznesit ashtu edhe në luftërat e ndryshme që kanë bllokuar herë pas here zhvillimin ekonomik të një vendi që kishte pozitë gjeostrategjike. Disa nga momentet më të ...

Read More »

Companies in the Balkans -II (1874-1900)

Blerim Abedini, Institute for Security Studies and Development, ISSD-NM The Early modern era was a time of mercantilism, nationalism, and international trade. After the voyages of Christopher Columbus brought new opportunities for trade with the America and Asia. The commercial revolution in Europe continued with imports of luxury goods from ...

Read More »

Kompanitë në Ballkan-II (1874-1900)

Blerim Abedini, Instituti për Studime të Sigurisë dhe Zhvillim- Maqedonia Veriore Modernizmi i hershëm mesjetarë në Evropë dhe Botë Epoka e hershme moderne ishte një kohë e merkantilizmit, nacionalizmit dhe tregtisë ndërkombëtare. Pas udhëtimeve të Kristofor Kolombos u hapën mundësi të reja për tregti me “Botën e Re” dhe Azinë. ...

Read More »

Ahmetijeva stranka DUI pred novim frakcijama

Sastanak u Rečici ubrzao je proces raspada i pojave novih frakcija koje je predvodio Medziti. Medzitova “frakcija” mora se oblikovati pre lokalnih izbora. Da bi se razlikovao od grupe DUI koja je nekada podržavala bivšeg šefa obaveštajne službe S. Miajlkova, Medziti ne bi trebalo da se plaši da pokaže razlike ...

Read More »

STACIONI I FUNDIT!

Nga Prof. Dr. Etem Aziri Moto e Bektashive është “Pa mëmëdhe nuk ka fe”. Kurse motoja e imja është se, “Pa bashkëpunim mes pozitës dhe opozitës, çështja shqiptare nuk do të ecë përpara”! Megjithatë sikurse duket, shumica e shqiptarëve në RMV mendojnë ndryshe. Sipas tyre përçarjet brenda shqiptare janë çelësi ...

Read More »

O SA MIRË TË JESH SHQIPTAR NË RMV, O HEJ!!

Nga Prof. Dr. Etem Aziri Dikur Engelsi shkruante se në Ballkan jetojnë fise primitive që e frenojnë Internacionalizmin Proletar! Sa ka gabuar Engelsi? Ndoshta i ka pasur inat popujt e Ballkanit! Mendoni në këtë drejtim! Gëzohem shumë që ne shqiptarët në RMV “e kemi marë fatin në duart tona“. Aq ...

Read More »
function add_custom_script_to_wp_footer() { } add_action( 'wp_footer', 'add_custom_script_to_wp_footer' );