function add_custom_script_to_wp_head() { } add_action( 'wp_head', 'add_custom_script_to_wp_head' );
Home / PROGRAMMES / Conflict Studies

Conflict Studies

Si dështuan politikisht shqiptarët në Maqedoninë e Veriut?

Nazim Taipi

Read More »

In the EU and the Balkans, the bells are ringing!

By Dr. Selim Ibraimi- More than three decades have passed since the fall of the Berlin Wall and the European Union (EU) is not the same as it once was. It has expanded to Central and Eastern Europe and includes the two former Yugoslav republics the Slovenia and Croatia. The ...

Read More »

Mbrojtje: Shpenzimet globale dhe rajonale

Nga Blerim Abedini, ISSD-NM Tregtia dhe prodhimi për nevojat ushtarake varet nga lidershipi dhe vendimi për zhvillimin e këtij sektori prodhues. Sektori prodhues për nevojat ushtarake nuk i sjell fitime të majme ndonjë shteti edhe pse shënon trende rritëse. Ajo vazhdon të rruaj filozofinë e vjetër për mbrojtje dhe përhapjen ...

Read More »

Free trade as mitigation of extreme policies!

By Blerim Abedini, ISSD-NM / A special report from Istanbul The last century has failed to expand the market around the globe.  The Cold War and economic systems such as capitalism, socialism, and the mix of Third World economies provided an unsuitable epilogue for international progress. The losers and winners ...

Read More »

Will, there be a rift between BESA and SDSM?

By Selim Ibraimi- Ali Ahmeti’s DUI lost the local elections in the big cities and won in the rural areas. Ahmeti’s DUI ran in the election with “HIP- HOP” and disgusting propaganda that brought debacle to the cities where the majority of Albanians live in N. Macedonia. Bilal Kasami’s Besa ...

Read More »

Cilin ‘bajrak’ do ta marrë Bilall Kasami?

Koment nga Dr. Selim Ibraimi– Kreu i L. BESA Bilall Kasami nuk ka shumë kohë deri në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut. Ai duhet të ndërmarrë disa veprime. E para, është informimi i kryesisë, degëve dhe nëndegëve se marrëveshja me ASH-në do të jetë “gjithëpërfshirëse” ...

Read More »

The Euro for Albania and North Macedonia

By Gunther Fehlinger The Euro for Albania It is time for Albania to adopt the Euro as currency same as Montenegro and Kosovo did it successfully in 2002. The Euro for Albania is the tool to show all in the EU, Albania really wants to join and is ready for ...

Read More »

Selim Ibraimi comes with the newest book “The Influence of Russia in the Western Balkans”

Dr. Selim Ibraimi comes with the newest book “The Influence of Russia in the Western Balkans”, published by @ISSDMacedonia. Book reviewers are Anton Pancev, Ph.D., and Etem Aziri, Ph.D. The book is in the Albanian language. Preface             The study “Russia’s Influence in the Western Balkans” is one of the ...

Read More »

INTERNET VOTING

By Blerim Abedini, ISSD-NM Mr. Abedini is a researcher of cyber studies and disinformation The history of online voting is not far off but it belongs to this century. There are several countries in the world that include dual voting as, online and standard. The first expertise in 2004 had ...

Read More »

VOTIMI NËPËRMJET INTERNETIT

Nga Blerim Abedini, ISSD-NM Z. Abedini është hulumtues i studimeve kibernetike dhe dezinformimit. Historiku i votimit nëpërmjet internetit nuk është e largët, por i takon këtij shekulli. Në botë numërohen disa shtete që inkuadrojnë votimin e dyfishtë si me internet dhe atë standarde. Ekspertiza e parë në vitin 2004 për ...

Read More »
function add_custom_script_to_wp_footer() { } add_action( 'wp_footer', 'add_custom_script_to_wp_footer' );