Home / EU, the Balkans, Eastern Europe/ Russia, Turkey

EU, the Balkans, Eastern Europe/ Russia, Turkey

Analysis: The crisis in DUI suggests changes in the party’s leadership or a split in the future

BY SELIM IBRAIMI – A party’s extended stay in power, especially in the Balkans, does not end well. This was seen with the Albanian parties in Albania, and Kosovo and now we are witnessing that even in the party of ...

Read More »

Analizë: Kriza në BDI sugjeron ndryshime në drejtimin e partisë ose ndarje në të ardhmen

NGA SELIM IBRAIMI- Qëndrimi i gjatë në pushtet i një partie, sidomos në hapësirën ballkanike, nuk përfundon mirë. Kjo u pa me partitë shqiptare në Shqipëri, Kosovë dhe tani jemi dëshmitarë se edhe në partinë e Ali Ahmetit BDI ka ...

Read More »

The policy of the Republic of Bulgaria towards the countries of the Western Balkans

By Dr. Anton Panchev Weaknesses and advantages of Bulgaria in the creation of regional politics Weaknesses:  · Population shrinkage,  · Political instability,  · Underdeveloped infrastructure in this part of the Balkans,  · The lack of a clear strategy for the Western Balkans and ...

Read More »

Politika e Republikës së Bullgarisë ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor

Dr. Anton Panchev Dobësitë dhe përparësitë e Bullgarisë në formimin e politikës rajonale Dobësitë:Tkurrja e popullsisë,Jostabiliteti politik,Infrastruktura e pazhvilluar me këtë pjesë të Ballkanit,Mungesa e strategjisë së qartë për Ballkanin Perëndimor dhe pasiviteti ndaj proceseve në këtë rajon.Përparësitë:Anëtarsia në BE ...

Read More »

Reconstruction of the economies of the Western Balkans

By Blerim Abedini, ISSD-NM The Balkans is challenged continuously in history. Some progress is seen in Balkan in different connotations. North Macedonia, with its slow reforms from the 90s until today, understands the need to reform the political system as ...

Read More »

Rindërtimi i ekonomive të Ballkanit Perëndimor

Nga Blerim Abedini, ISSD-NM Ballkani sfidohet si përherë gjatë historisë. Por vërehen disa përparime, derisa gjeopolitika ballkanike merr konotacion tjetër. Maqedonia e Veriut me reformat e ngadalshme qysh nga vitet 90-ta e deri sot, arrin të kuptoj nevojën e reformimit ...

Read More »

Russian tourist spying sheds light on new influence in the Balkans

Russian clandestine missions despite the war in Ukraine will be more frequent until 2030 and beyond. The event in Gramsh-Albania, allows us to learn more about how the Russians have been lying in the south of the region for a long ...

Read More »

DIALOGU NDËRMJET KOSOVËS DHE SERBISË

Nga Xhelal Zejneli– Tetovë Më 8 mars 2011 përfundoi në Bruksel mbledhja e parë e delegacioneve të Kosovës dhe të Serbisë. Tema të dialogut ishin kadastrat, qarkullimi ajror, telekomunikimet, kryesimi i CEFTA-s dhe pamja e vulave doganore. Dialogu që zgjati ...

Read More »

Spiunazhi turistik rus hedh dritë mbi ndikimin e ri në Ballkan

Misionet klandestine ruse pavarësisht luftës në Ukrainë do të jenë më të shpeshta deri në 2030 dhe pas. Ngjarja në Gramsh, na jep mundësi të mësojmë më shumë se si rusët janë shtrirë në jug të rajonit për një kohë ...

Read More »

Belgrade-Moscow: An endless friendship that scares everyone!

The US and Russia are in the process to divide the areas of interest when a part of Ukraine will remain under Russia, while in the Balkans we may have a different map about two large states, Serbia and, the ...

Read More »