function add_custom_script_to_wp_head() { } add_action( 'wp_head', 'add_custom_script_to_wp_head' );
Home / PROGRAMMES / Biowarfare

Biowarfare

Russia in the years ahead

Dr. Selim Ibraimi analyzes future Russian activities in the Balkans.

Read More »

Selim Ibraimi comes with the newest book “The Influence of Russia in the Western Balkans”

Dr. Selim Ibraimi comes with the newest book “The Influence of Russia in the Western Balkans”, published by @ISSDMacedonia. Book reviewers are Anton Pancev, Ph.D., and Etem Aziri, Ph.D. The book is in the Albanian language. Preface             The study “Russia’s Influence in the Western Balkans” is one of the ...

Read More »

N. Macedonia: A country where no one takes responsibility!

By Selim Ibraimi– Dozens dead and hundreds infected with Covid-19 in Northern Macedonia. The Delta variant has already brought to its knees Northern Macedonia and especially the northwestern part of the country where the majority of Albanians live. In the last two months, thousands of citizens from all over the ...

Read More »

Kibernetika dhe konfliktet

Blerim Abedini, ISSD-NM Interneti si praktikë e re e këtij shekulli; Mbrojtja ndaj keqpërdoruesëve të rrjetit global për qëllime monetare dhe politike; Masat mbrojtëse të sigurimit shndrrohen në kundërsulme shkatërrimi, të këtyre grupeve mashtruese kibernetike! Interneti është risi për disa dhe një praktikë e shërbimeve ditore për pjesët e ndryshme ...

Read More »

Paraliza nga pandemia globale

NGA SELIM IBRAIMI-(SHBA)- Pandemia globale ka paralizuar të gjithë sektorët e ekonomisë, tregjet botërore, linjat ajrore, industrinë e transportit dhe jetën e njerëzve. Pothuajse njerëzimi është detyruar të ndërmarrë hapa radikalë për të izoluar përhapjen e virusit, dhe me këtë izolim shtetet duket se janë rikthyer në mesjetë kur u ...

Read More »

‘Locked’ inside the walls with the invisible enemy

BY SELIM IBRAIMI- The global pandemic has paralyzed all sectors of the economy, world markets, airline, shipping industry and people’s lives. Almost humanity has been forced to take radical steps to isolate the spread of the virus, and with this isolation states seems that have returned to the Middle Ages ...

Read More »

Murtaja, karantinat dhe gjeopolitika në Perandorinë Osmane

Murtaja, karantinat dhe gjeopolitika në Perandorinë Osmane Nga Birsen Bulmus, 2005 Shumë nga shtetarët më të mëdhenj osmanë dhe figura letrare nga shek. 15 deri në fillim të shekullit 20, e konsideruan murtajën si një kërcënim të rëndë për perandorinë e tyre. Shumë osmanë duartrokitën vendosjen e një karantine kundër ...

Read More »

Diary of the plague

By Selim Ibraimi- As is well known, all supplies come from China, and now national security it is at stake.US leadership must now change its approach to China. As noted the United States, although between the two oceans, it is not secure when it comes global pandemic outbreaks and biowarfare. ...

Read More »

THE NEW FACE OF WAR

BY SELIM IBRAIMI– 1. The current US administration differs from the others for some reasons and let start first some media information that cites sources of the National Center for Medical Intelligence (NCMI) part of DIA www.dia.mil  which say for the early intelligence announcements of “Novel coronavirus -Covid-19” will also ...

Read More »

Ftyra e re e luftës

NGA SELIM IBRAIMI- 1. Administrata aktuale amerikane dallon nga të tjerat dhe informatat e para të mediave që citojnë burime të Qendrës Kombëtare të Inteligjencës Mjekësore (NCMI) pjesë e DIA www.dia.mil , thonë për njoftimet e hershme  të inteligjencës se “Novel coronavirusi” do ta përfshijë edhe SHBA dhe në fund ...

Read More »
function add_custom_script_to_wp_footer() { } add_action( 'wp_footer', 'add_custom_script_to_wp_footer' );