Home / PROGRAMMES / Geopolitics and Technology

Geopolitics and Technology

Geopolitics and Technology

Analysis: The crisis in DUI suggests changes in the party’s leadership or a split in the future

BY SELIM IBRAIMI – A party’s extended stay in power, especially in the Balkans, does not end well. This was seen with the Albanian parties in Albania, and Kosovo and now we are witnessing that even in the party of ...

Read More »

Analizë: Kriza në BDI sugjeron ndryshime në drejtimin e partisë ose ndarje në të ardhmen

NGA SELIM IBRAIMI- Qëndrimi i gjatë në pushtet i një partie, sidomos në hapësirën ballkanike, nuk përfundon mirë. Kjo u pa me partitë shqiptare në Shqipëri, Kosovë dhe tani jemi dëshmitarë se edhe në partinë e Ali Ahmetit BDI ka ...

Read More »

Politika e Republikës së Bullgarisë ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor

Dr. Anton Panchev Dobësitë dhe përparësitë e Bullgarisë në formimin e politikës rajonale Dobësitë:Tkurrja e popullsisë,Jostabiliteti politik,Infrastruktura e pazhvilluar me këtë pjesë të Ballkanit,Mungesa e strategjisë së qartë për Ballkanin Perëndimor dhe pasiviteti ndaj proceseve në këtë rajon.Përparësitë:Anëtarsia në BE ...

Read More »

Reconstruction of the economies of the Western Balkans

By Blerim Abedini, ISSD-NM The Balkans is challenged continuously in history. Some progress is seen in Balkan in different connotations. North Macedonia, with its slow reforms from the 90s until today, understands the need to reform the political system as ...

Read More »

Russian tourist spying sheds light on new influence in the Balkans

Russian clandestine missions despite the war in Ukraine will be more frequent until 2030 and beyond. The event in Gramsh-Albania, allows us to learn more about how the Russians have been lying in the south of the region for a long ...

Read More »

Spiunazhi turistik rus hedh dritë mbi ndikimin e ri në Ballkan

Misionet klandestine ruse pavarësisht luftës në Ukrainë do të jenë më të shpeshta deri në 2030 dhe pas. Ngjarja në Gramsh, na jep mundësi të mësojmë më shumë se si rusët janë shtrirë në jug të rajonit për një kohë ...

Read More »

Belgrade-Moscow: An endless friendship that scares everyone!

The US and Russia are in the process to divide the areas of interest when a part of Ukraine will remain under Russia, while in the Balkans we may have a different map about two large states, Serbia and, the ...

Read More »

Beograd-Moskë: Një miqësi e pafundme që i frikëson të gjithë

SHBA-ja dhe Rusia janë në proces të ndarjes së zonave të interesit, ku si duket një pjesë e mirë e Ukrainës do të mbetet nën Rusinë, kurse në Ballkan mund të kemi një pamje tjetër të territorit – të krijimit ...

Read More »

Neglizhenca ndaj sulmeve kibernetike

Nga Blerim Abedini, ISSD-NM Viti 2020- Në një kohë pandemie, puna në distancë ishte e domosdoshme e cila njëkohësisht ka rritur aktivitetin e sulmeve kibernetike qoftë si arsye e krizës financiare ose politike. Edhe pse shtetet, bizneset dhe organizatat tjera ...

Read More »

Lufta kibernetike në botën virtuale

Blerim Abedini, Instituti për Studime të Sigurisë dhe Zhvillim-ISSD Faqja e internetit u shpik në vitin 1989. Uebfaqja e parë që u publikua ishte në vitin 1991. Sot, ka më shumë se 1.7 miliardë faqe interneti. Është e vështirë të ...

Read More »