Daniel Davis: Përfshirja në një luftë tjetër në Lindjen e Mesme “nuk është në interesin e Amerikës”