Frymëzuar nga vizita e fundit e Von der Leyen në Ballkan, si një model i diplomacisë së suksesshme “nga fluska në fluskë”

Nga Arsim Zekolli- Ka mbi 600 universitete në Evropë, nga 1799 në mbarë botën. Nëse secili prej ‘euro-uni-ve’ nxjerr çdo vit 20 të diplomuar ekonomistë, politologë, juristë, ne do të kemi një numër prej 12.000 ekonomistëve, juristëve, politologëve etj. Në nivel global, numri është 39.850. Dhe kjo është padyshim një ndarje ekstreme-konservatore që përjashton psikologët, gazetarët, artistët, historianët, etj. Dhe të gjithë këta djem kanë mësuuar nga pothuajse të njëjtët libra, nga të njëjtat autoritete, të njëjtat përkufizime, të njëjtat aksioma, teori mbi tema identike dhe konkluzione.
Dhe ambiciet e përbashkëta të karrierës: merrni doktoratë para se të mbushni 28 vjeç; vend pune me kabinë me dritë neoni; mobilje sterile; asistent drejtor si nivel fillestar nga 30; libër i botuar nga 33; të marrë statusin e ekspertit ndërkombëtar deri në 35; vendimmarrës nga 40; uni-profesor plot keqardhje dhe urtësi për leksionin deri në 45.
E megjithatë, shumica e njerëzve zgjedhin të pëlqejn Trumpin, Bolsonaro ose Lula, Melloni ose Putin, Erdogan etj., Pse? Sepse e para – industria serike e prodhuar – janë të trajnuar, edukuar, inkurajuar për të “komunikuar”, ndërsa të dytët janë në gjendje për të “komunikuar me të”. Të parët mësohen se “dinë sipas shkallës”, të dytët detyrohen “të kuptojnë nga përvoja”. Të parët rriten dhe jetojnë në një fluskë, të dytët jetojnë për të shpërthyer fluskën. I pari i arsimuar për të tallur gjithçka që “nuk bazohet në njohuritë e përbashkëta të 600 universiteteve”, i dyti u trajnua për të “mos besuar njohuritë e përshtatura për t’iu përshtatur të privilegjuarve”. Të parët e kuptojnë se epërsia e tyre ka mbaruar dhe janë të ekspozuar ndaj talljeve ose – Oh i dashur! – injoruar deri në parëndësi. Të dytët e kuptojnë se zbulimi i dështimit të të parit është i lehtë, por riparimi i tij ekspozon paaftësinë e tyre të maskuar me machoizëm.
Rezultati përfundimtar ishte “Përplasja e Shoqërive”, e destinuar për një “dështim komunikimi” të vetë-induktuar midis elitizmit dhe populizmit. https://www.facebook.com/arszek

P.S. Frymëzuar nga vizita e fundit e Von der Leyen në Ballkan, si një model i diplomacisë së suksesshme “nga flluska në flluskë” me populistët e tyre të paguar nga perëndimi, që ndihen mirë në Bruksel. Sistemi është i prishur. Në të dyja anët.Ursula-von-der-Leyen, Presidente e Komisionit Evropian