By Blerim Abedini, ISSD- N. Macedonia The website was invented in 1989. The first website that went live was in 1991. Today, there are more than 1.7 billion websites. It is difficult to get exact data from cyber’s crimes because some organizations and states are not reporting damage, and alsoContinue Reading

By Blerim Abedini, Institute for Security Studies and Development, ISSD-NM The chronology of events recorded by the Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington reflects the fragile political relations left over from the Cold War, continuing with hybrid warfare, such as the cyber incidents studied from 2006 againstContinue Reading

Nga Blerim Abedini, Instituti për Studime të Sigurisë dhe Zhvillim Kronologjia e ngjarjeve e rregjistruar nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS) në Uashington reflekton marrëdhëniet e politikave të brishta të mbetura pas Luftës së Ftohtë, duke vazhduar mëtej me luftërat hibride, sikur që janë incidentet kibernetike të studiuaraContinue Reading

By Dr. Selim Ibraimi- Since the beginning of the Russian war in Ukraine, circumstances to some degree have changed positively in the Balkans. Official Skopje and Sofia have made substantial moves towards opening the way for a lasting and promising agreement. Earlier, before both sides spoke with positive tones, someContinue Reading

Nga Dr. Selim Ibraimi- Që nga fillimi i luftës së Rusisë në Ukrainë, gjërat mund të themi se kanë ndryshuar pozitivisht deri diku në Ballkan. Shkupi zyrtar dhe Sofja kanë bërë lëvizje thelbësore në drejtim të hapjes së rrugës për një marrëveshje të qëndrueshme dhe me perspektivë. Por, para seContinue Reading

By Blerim Abedini, ISSD-NM Cyber security is an actuality that requires prudence in actions. In the world, we encounter various events that are influenced by the ‘power’ of cyber security. We must keep in mind that cyber security has positive sides because of its impact on data storage and populationContinue Reading

By Blerim Abedini, ISSD-NM State economies after the economic transition continue without legitimacy, to enter the spheres of national interest. However, the private companies fight this incompetence and manage to reap success. A new form of communication is emerging in developed countries as private political inclusion. Elon Musk with theContinue Reading

Nga Dr. SELIM IBRAIMI- Gjithnjë kur një luftë shpërthen, ekziston mundësia që shtetet fqinje të përfshihen qoftë drejtpërsëdrejti ose tërthorazi nga efektet e propagandës dhe mjeteve tjera hibride. Në rastin e Ukrainës, Rusia qysh herët është kujdesur që nëpërmes njësive speciale, në rast të përshkallëzimit të konfliktit, të aktivizojë aktorëContinue Reading

Nga Selim Ibraimi– Rasti i Ukrainës duhet të merret si shembull nga vendet e Ballkanit Perëndimor, se lënia pas dore e forcimit të ushtrisë, mund të jetë gabimi më i madh që mund të bëjë një qeveri, e cila duhet ta përdorë buxhetin për mbrojtjen e vendit nga jashtë dheContinue Reading

By Selim Ibraimi– Explosions heard throughout Ukraine are the beginning of Russian occupation. The president of the Russian Federation, Vladimir Putin, announced the attack on a television appearance on Thursday. He said the military operation would be “limited”. The US, NATO, EU, G7, and UN have condemned the Russian attackContinue Reading