Nga Dr. Selim Ibraimi– Sjelljet e djeshme të deputetit të BDI-së dhe njeriut që BE dhe SHBA pret shumë Arbër Ademi, ishin dëshpëruese për demokracinë e brishtë dhe opinionin. Se si ka filluar ngjarja këtë duhet ta vërtetojnë organet e sigurisë. Veprimet e një deputeti dhe të deputetëve duhet të jenë të matura dhe pa dhunë e fjalë fyese. Ndërkaq, arsyetimet e bashkëpartiakëve të tij dhe qarqeve që e mbështesin partinë e Ahmetit, se elementë rusë paskan ndikuar në situatën e djeshme fare nuk qëndrojnë.

Rruga e vetme është që lideri z. Ali Ahmeti ta disiplinojë deputetin e ri dhe me ambicie luftarake. Rruga e vetme është që deputeti të kërkojë falje publike për veprimet e tij të dhunshme në parlament dhe të gjitha partitë të kthehen në komision. Nëse Rusia ka pasur dje ndikim në këtë incident dhe nëse agjentë rusë ka pasur brenda apo jashtë parlamentit, atëherë duhet që organet inteligjente të Maqedonisë së Veriut të fillojnë investigimin që tani dhe sa ma shpejtë. Nëse jo, atëherë faji bie mbi deputetin dhe partinë. Janë të turpshme shpjegimet pa prova të zyrtarëve të BDI-së për këtë rast, ku çdo gjë e lidhin me Rusinë. Fundja kush e njeh më mirë Rusinë se politikanët tanë?!

The violent actions of deputy Arber Ademi can not be justified as a Russian scenario in N. Macedonia


By Dr. Selim Ibraimi – Yesterday’s behavior of the DUI’s deputy that the EU and the US expect a lot from Arbër Ademi was depressing for the fragile democracy and the public. How the event has started, must be confirmed by the security organs! The actions of a deputy should be prudent and free of violence and far from insulting words. Meanwhile, the party members and the circles that support Ahmeti’s party gave the reasoning that Russian elements had influenced yesterday’s situation, which does not stand at all.

The only appropriate way to accomplish the leader Mr. Ali Ahmeti is to take ethical measures against the deputy. Also, the deputy needs to apologize publicly for his violent actions in parliament, to return political parties to the committee. If Russia had influence yesterday in this incident and if there were Russian agents inside or outside the parliament, then the intelligence services of North Macedonia should start the investigation, now and as soon as possible. If not, then the blame falls on the deputy and the party. The unsubstantiated explanations of DUI-s officials in this case, when they claim that everything was influenced by Russia, are shameful. After all, Russia may know better than our politicians!

DUI’s MP Arber Ademi in clashes with opposition MPs

(Translated and edited in English by Blerim Abedini)