U.S. Embassy Sarajevo: The denial of the Srebrenica genocide by RS President Dodik is a denial that insults victims of all ethnicities…

The denial of the Srebrenica genocide by RS President Dodik and other RS leaders during yesterday’s RSNA session and rally in Banja Luka was reprehensible and irresponsible.  Genocide denial insults victims of all ethnicities and compounds the suffering of their families.  It tears at the fabric of the society of Bosnia and Herzegovina, threatens BiH’s stability, and is illegal under BiH law.

The genocide took place in Srebrenica in 1995.  This has been repeatedly confirmed by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and the International Court of Justice.  Nothing Mr. Dodik says or does can change the facts, even organizing an entire day of events dedicated to denying the genocide and spreading disinformation about the resolution currently under consideration in the UN General Assembly.  The resolution is an initiative to acknowledge and commemorate the Srebrenica genocide to honor its victims.  Contrary to Mr. Dodik’s claims, it does not target any UN member state or assign responsibility to any group of people.   The repeated denial of the Srebrenica genocide makes this type of international commemoration of the events of 1995 all the more important.

Mr. Dodik’s threats to pursue the secession of the RS from BiH and his support for unconstitutional RS election legislation are further evidence of his disregard for the Dayton Peace Agreement and his intent to undermine BiH state structures.  The creation of a parallel electoral system would be unconstitutional and anti-Dayton and would deprive RS voters of fundamental democratic rights guaranteed to them in BiH’s constitution.  The United States is prepared to respond to such anti-democratic, anti-Dayton actions.   We support Bosnia and Herzegovina’s territorial integrity, sovereignty, and multiethnic character, and we reject any attempt at secession.

Saopštenje Ambasade SAD u BiH

Za svaku osudu i neodgovorno je negiranje srebreničkog genocida od strane predsjednika RS Dodika i drugih lidera iz RS na jučerašnjoj sjednici NSRS i mitingu u Banjaluci.  Negiranje genocida uvreda je žrtvama svih nacionalnosti i nanosi dodatnu bol porodicama žrtava. Negiranje genocida razara društveno tkivo BiH, prijetnja je njenoj stabilnosti i nezakonito je prema zakonima BiH.

U Srebrenici se 1995. desio genocid.  To je u više navrata potvrdio Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde.  Ništa što gospodin Dodik kaže ili uradi ne može promijeniti činjenice, čak ni organizovanje cjelodnevnih događaja posvećenih negiranju genocida i širenju dezinformacija o rezoluciji koju trenutno razmatra Generalna skupština UN.  Ta rezolucija inicijativa je da se prizna i obilježi srebrenički genocid kako bi se odala počast žrtvama.  Suprotno tvrdnjama gospodina Dodika, ona nije usmjerena protiv bilo koje članice UN, niti odgovornost pripisuje bilo kojem narodu.  Učestalo negiranje srebreničkog genocida ovu vrstu međunarodnog obilježavanja događaja iz 1995. čini još važnijom.

Prijetnje gospodina Dodika da će pokrenuti secesiju RS od BiH i njegova podrška neustavnom izbornom zakonodavstvu RS još jedan su dokaz njegovog nepoštivanja Daytonskog mirovnog sporazuma i namjere da podriva državne strukture BiH.  Stvaranje paralelnog izbornog sistema predstavljalo bi neustavno i anti-daytonsko djelovanje i uskratilo bi biračima u RS osnovno demokratsko pravo zagarantovano Ustavom BiH.  SAD su spremne odgovoriti na te antidemokratske i anti-Daytonske aktivnosti.  Mi podržavamo teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter BiH i odbijamo svaki pokušaj secesije.