Selim Ibraimi- Sukobi u stranci Ali Ahmeti DUI nastavljaju se velikim intenzitetom ka novim podelama pre lokalnih izbora. Narodni poslanik i član rukovodstva stranke g. Izet Mekhiti rekao je da ako ne dođe do promena u stranci i vladi, stranka rizikuje da izgubi lokalne izbore na jesen.
Makedonski ministar inostranih poslova Bujar Osmani, koji dolazi iz redova DUI, odbacio je Mekhitove kritike. Isto je danas učinio i zamenik. Premijer Artan Grubi ironično sa zahtevima Mekhita. Indikacije pokazuju da je 20 godina u Ahmetijevim strankama prikupljeno mnogo neizrečenih stvari i da sada traže brzo rešenje.
Lider DUI Ali Ahmeti amortizovao je zahteve ogranka Skoplje i negirao glasine da u njegovoj stranci postoje duboka neslaganja i podele.
Tokom vlade DUI sa Gruevskim , Artan Grubi je imala ključnu ulogu u svim političkim kombinacijama i iza kulisa vlade Peržino. Takođe, Bujar Osmani tokom vladavine Nikole Gruevskog imao je visoke položaje. Gospodin Grubi i gospodin Osmani ponovo su na visokim pozicijama u vladi Zaeva. 2. Međutim, mora se reći jedna stvar da u DUI Alija Ahmetija postoje poteškoće zbog mentaliteta u vođenju stranke. Jedini način ostaje transformacija i demokratizacija.