Shqipëria ka hapur bazën e parë ajrore të NATO-s në Ballkanin Perëndimor

Shqipëria ka hapur bazën e parë ajrore të NATO-s në Ballkanin Perëndimor. Ky moment historik ilustron përkushtimin e palëkundur të Shqipërisë ndaj parimeve të NATO-s për të mbrojtur paqen, lirinë dhe demokracinë duke iu kundërvënë kërcënimeve përmes parandalimit dhe mbrojtjes. Zyrtarë nga qeveria shqiptare, SHBA dhe NATO morrën pjesë në hapjen e bazës në Kuçovë. (@CSSDMacedonia)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_223351.htm

https://twitter.com/NATOpress/status/1764696519934914678?s=20