Nga aktiviteti i Ambasadores së SHBA-ve, rezidente në Maqedoninë juglindore që mbulon edhe Shkupin…!!!