Murtaja, karantinat dhe gjeopolitika në Perandorinë Osmane
Nga Birsen Bulmus, 2005
Shumë nga shtetarët më të mëdhenj osmanë dhe figura letrare nga shek. 15 deri në fillim të shekullit 20, e konsideruan murtajën si një kërcënim të rëndë për perandorinë e tyre.
Shumë osmanë duartrokitën vendosjen e një karantine kundër sëmundjes në 1838 si një mjet për t’i rezistuar depërtimit politik dhe tregtar britanik dhe francez.
Apo ajo përpjekje e mëvonshme sanitare osmane për të parandaluar shpërthimet urbane të murtajës do të ndihmonte në ngjalljen e revoltës arabe kundër perandorisë në 1916. Autorja Birsen Bulmus eksploron këto fakte në një studim tërheqës të shkrimtarëve të traktateve të murtajës osmane gjatë gjithë luftës së tyre gati 600-vjeçare me këtë sëmundje epidemike.
Gjatë rrugës, ajo adreson pasojat politike, ekonomike dhe sociale të metodave që ato përdorën për ta luftuar atë.
Covid-19 book by #CSSDMacedonia #ISSDMacedonia 2020.

 


E pëgatiti për botim: S.Ibraimi
4.4.20