function add_custom_script_to_wp_head() { } add_action( 'wp_head', 'add_custom_script_to_wp_head' );
Home / PROGRAMMES / ANALYSIS PLATFORM- ISSDMacedonia / Murtaja, karantinat dhe gjeopolitika në Perandorinë Osmane

Murtaja, karantinat dhe gjeopolitika në Perandorinë Osmane

Murtaja, karantinat dhe gjeopolitika në Perandorinë Osmane
Nga Birsen Bulmus, 2005
Shumë nga shtetarët më të mëdhenj osmanë dhe figura letrare nga shek. 15 deri në fillim të shekullit 20, e konsideruan murtajën si një kërcënim të rëndë për perandorinë e tyre.
Shumë osmanë duartrokitën vendosjen e një karantine kundër sëmundjes në 1838 si një mjet për t’i rezistuar depërtimit politik dhe tregtar britanik dhe francez.
Apo ajo përpjekje e mëvonshme sanitare osmane për të parandaluar shpërthimet urbane të murtajës do të ndihmonte në ngjalljen e revoltës arabe kundër perandorisë në 1916. Autorja Birsen Bulmus eksploron këto fakte në një studim tërheqës të shkrimtarëve të traktateve të murtajës osmane gjatë gjithë luftës së tyre gati 600-vjeçare me këtë sëmundje epidemike.
Gjatë rrugës, ajo adreson pasojat politike, ekonomike dhe sociale të metodave që ato përdorën për ta luftuar atë.
Covid-19 book by #CSSDMacedonia #ISSDMacedonia 2020.

 


E pëgatiti për botim: S.Ibraimi
4.4.20

About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

function add_custom_script_to_wp_footer() { } add_action( 'wp_footer', 'add_custom_script_to_wp_footer' );