Selim Ibraimi- (23.2.2023)- Në Maqedoninë e Veriut, një vend që pretendon të jetë një ditë anëtar i BE-së, askush nuk merr përgjegjësi dhe të gjithë janë mbi ligjin. Pamjet e fundit të shkatërrimit të varrezave antike nga koha e Dardanisë ë Shkup, tregojnë papërgjegjshmërinë e institucioneve në Maqedoni të V., dhe ‘kanibalizmin’ apo veprimet shkatërruese ndaj kulturës dhe historisë së popujve tjerë. Shkeljet ligjore nga institucionet dhe individë në Maqedoni të Veriut me qëllime të veçanta politike dhe etnike, vazhdojnë të mbeten sfida kryesore në shtetin e brishtë. Reagimi organeve qeveritare dhe i partive politike ka qenë i zbehtë.

—In North Macedonia, a country that claims to be one day a member of the EU, no one takes responsibility and everyone is above the law. The recent images of the destruction of the ancient cemeteries from the time of Dardania in Skopje, show the irresponsibility of the institutions in North Macedonia and the cultural ‘cannibalism’ or actions against other cultures, nations and history. Legal violations by institutions and individuals in North Macedonia with special political and ethnic goals, continue to remain the main challenge in the fragile state. The reaction of government agencies and political parties has been weak.

Ilyria: Provincat romake pas reformave administrative në shek. IV.

Burime tjera me të njëjtën çështje, TV 21 raport, VIDEO:

https://www.facebook.com/tv21hd/videos/3079932305646483

Other sources with the same issue, TV 21 report, VIDEO: https://www.facebook.com/tv21hd/videos/3079932305646483