BE me marrëveshje të re të tregtisë së lirë me Zelandën e Re

BE ka përfunduar procedurat politike për ratifikimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë me Zelandën e Re. Marrëveshja pritet të ulë rreth 140 milionë euro në vit detyrimet për kompanitë e BE-së, rritjen e tregtisë dypalëshe deri në 30 % dhe rritjen e investimeve të BE-së në Zelandë deri në 80%. (@CSSDMacedonia)

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/11/27/eu-new-zealand-council-gives-final-green-light-to-free-trade-agreement/