Nekrologji: Madeleine Albright, femra e parë sekretare e shtetit të SHBA