Blerim Abedini, ISSD-NM

Duam apo s’duam teknokracia e kërkon të veten. Çdo hulumtim kërkon mjete shtesë. Hulumtimi i Marsit do ta ‘thir’ njeriun të ec mbi të. Një mobilitet më i madh se kjo ekzistuese ka nevojë njeriu që të sprovoj veten dhe ideologjinë që bart në kokë në studimet e gjithësisë!

Rivalitetet ideologjike nga një kënd kontribuan në progresin e Botës por detyrat që nuk u plotësuan mbeten zbrazëtira të ardhmes. Çështjet e armatimit i mblodhën tok- fizikantët, kimistët, biologët që të konkurojnë kundërshtarin ideologjik edhe pse historianët, psikologët, gjuhëtarët dhe një numër i stafit shkencor ishte e panevojshëm.

E njëjta siç duket ndodh tani me një renditje e profesioneve më të kërkuara si që shohim janë informatikanët, matematikanët që sërish të jep të kuptosh se Bota garon drejt polarizimit ideologjik. Megjithatë, cila ideologji shoqërore do të fitoj ngel nga armatimet moderne të prodhuara në Botë si dhe studimet e gjithësisë në një planet rezervë për dështimin eventual të konkurencës ideologjike ose vazhdimin e garimit ideologjik në një Botë të re. Një studim astrofizikanti, pohon se Bota jonë është vizituar 5000 vite më parë nga jashtë tokësorët. Kjo na jep të kuptojmë se ato kanë një jetë mobile me një siguri të lartë ndaj rezikimit të shëndetit.  Nga këndi ynë vështrojmë zhvillimin e rrjetës së internetit dhe mikro-manifaktura që i shërbeu njerëzimit të shëroj sëmundjet e kancerit, operimet komplekse, e tjerë. Një sfidë e re me Korona virusin shkenca nuk mundi me valët mikro të shkatërojë virusin sepse, kishte disa mburoja si ideologjia jonë e trefishtë. Sfidat që përjetojmë për shkak jo baraspeshës, mund të zgjerojnë implantimet e mikro manifakturës në trupin e njeriut si që kemi shembullin e implantit të kartelës së koduar në dorën e njeriut për hapjen e derës, nisjen e veturës, këmbim tregtarë, bankarë deri tek kompjuteri dhe androidi komunikues. Fillimisht kafshët eksperimentohen për efikasitetin e mikroçipeve në kokat e tyre si që është rasti me majmunin që luan lojërat në kompjuter duke fituar ca herë. Rrjedhimisht nëse çdo ilaç për njeriun u prodhua në shpinën e kafshëve si minjtë dhe majmunët atëherë me siguri do të kemi vullnetarë të llojit njerëzor që do implantoj mikroçipin në kokën e vet për një efikasitet në Botën reale ose ndryshimet klimatike në ekstrem.

Bota ec përpara dhe ajo që na frigon më tepër është dhimbja dhe vdekja!