Kurti: Drafti përfaqëson dëshirën për një Republika Srpska në Kosovë.

Kryeministri ka deklaruar se drafti i ASM të Komisionit të Menaxhimit është “thelbësisht e papajtueshme me Kushtetutën, me vlerat demokratike evropiane, me të drejtat e njeriut dhe të pakicave sipas standardeve evropiane. Krejtësisht e papranueshme për Kosovën demokratike, me orientim perëndimor. “Në thelb nuk jam dakord me draftin. Ai përfaqëson dëshirën për një Republika Srpska në Kosovë.”
Më tej ai ka paraqitur vizionin sot për zbatimin e Nenit. 7 të Marrëveshjes Themelore.