Kriza në veri të Kosovës: Pasiviteti i OSBE-së dhe roli i dobët i ministrit Bujar Osmani

NIJAZI MUAHMEDI- Pasiviteti i OSBE-së, në KRYE të së cilës tash është Maqedonia, lidhur me krizën në veriun e Mitrovicës, DHE ME “MOTON” PËR NJERËZIT ËSHTË FJALA”, është shumë i pakuptueshëm. Pas KFORI-IT OSBE BASHKË ME TË AJO DUHEJ TË ISHTE DHE TË JETË ATY NATË E DITË, MENDOJ PËR KRYESUESIN, BUJAR OSMANIN. TASH POASHTU, MBAS KIDNAPIMIT TË TRE POLICËVE, PAS CAKTIMIT TË NDALIMIT PËR 30 DITË PARABURGIM, AJO KA MANDATIN TË VIZITOJË NË BURG, TË INTERESOHET PËR GJITHËÇKA QË E KA NË MISION. POASHTU INDIFERENTIZËM NDAj GAZETAREVE që u rrahën, etj. (@CSSDMacedonia)

https://www.facebook.com/nijazi.muhamedi