Për vëmendje…

Nijazi Muhamedi- Kjo QEVERI LARAGANE ME NJË KRYEMINISTËR QË DHA PROVA SE MUND TË BËJË PUNË TË MIRA, POR NUK MUND TË BËJË SE ËSHTË PENG I HAJDUTËVE QË I KA PAS SHPINE ,QË I NJEH EUROPA, POR VAZHDON ME TA, POR NUK I NDAL SE JANË ORTAKË ME HAJDUTËT E SAJ QË I KA KËTU, NUK E KA LEGJITIMITETIN TË ÇOJË TUTJE ASNJË ORË DHE I KANË MBETUR VETËM DY OPSIONE TË DETYRUESHME: 1. AS ZGJEDHJE, AS VAZHDIM KËSHTU SI DON APO SI E DETYROJNË, POR REFORMATIM TË KOALICIONIT (duke përjashtuar ata pas shpine DHE ca TË tjerë,) DHE, opsioni I dytë:-QEVERI E PASHTYESHME EKSPERTËSH…!

Ky propozim NUK është nxjerrë nga xhepi, POR është një sintezë e analizave të mia që e kam bërë edhe nga analizat e intelektualëve maqedonas …

(Redaksia e ISSDMaqedonia, jo gjithëherë pajtohet me qendrimet e autorëve të jashtëm)

FOR ATTENTION …

Nijazi Muamedi- THIS GOVERNMENT WITH A PRIME MINISTER WHO PROVED THAT HE CAN DO a GOOD JOB, BUT HE CAN NOT DO THAT, HE IS A HOSTAGE OF THE THIEVES THAT HE HAD HIS BACK, THAT RECOGNIZES EUROPE, WITH, BUT CONTINUES WITH IT, IT HAS NO LEGITIMACY TO TAKE ANY OTHER HOURS AND HAVE ONLY TWO COMPULSORY OPTIONS: 1. NEITHER ELECTIONS, nor CONTINUATION AS THEY WANT OR AS THEY OBLIGATE, BUT a REFORM OF THE COALITION (excluding them behind their backs AND some others,) AND, THE SECOND OPTION: FORMATION OF THE GOVERNMENT OF EXPERTS …!

This proposal was NOT taken out of pocket, BUT it is a synthesis of my analysis that I did and from the analysis of Macedonian intellectuals

(ISSDMacedonia’s editorial board does not always agree with the views of extrenal authors)