Sticky

Rendi i deritanishëm global u krijua pas vitit 1944-45 në Breten Uoods, SHBA. Por, siç shihet, nuk do të jetë në gjendje të qëndrojë deri në fund të shekullit, për shkak të dobësimit të rolit amerikan, çështjeve urgjente brenda SHBA-së dhe, natyrisht, BE-së së ndarë, e cila vështirë se doContinue Reading