Verbëri e lumtur

Në librin “Verbëri e lumtur”, autori Dariusz Tolczyk i eksploron reagimet perëndimore (dhe mungesën e tyre) ndaj krimeve sovjetike që nga Revolucioni Bolshevik deri te rënia e komunizmit sovjetik. Në këtë mënyrë i kuptojmë motivet ideologjike, politike, ekonomike, kulturore, personale dhe të tjera që qëndrojnë pas këtij fenomeni të çuditshëm të injorancës së qëllimshme. Por rëndësia e librit shkon përtej fokusit të tij të drejtpërdrejtë historik. I shkruar për një audiencë që nuk kufizohet vetëm tek studiuesit dhe specialistët, ky libër gjithashtu ndihmon të shohim se sa çuditërisht është e rëndësishme kjo temë në botën tonë bashkëkohore. https://www.facebook.com/photo?fbid=790796669716425&set=a.716363473826412

Indiana University Press