Kryetari i KSBE-së Rep. Joe Wilson ka emëruar Dr. Steven P. Schrage si Drejtor Ekzekutiv i Komisionit Amerikan të Helsinkit

Kryetari i Komisionit për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (KSBE) Rep. Joe Wilson ka emëruar Dr. Steven P. Schrage si Drejtor Ekzekutiv. “Nuk ka pasur kurrë një kohë më kritike për misionin [KSBE].”

https://www.csce.gov/international-impact/press-and-media/press-releases/steven-schrage-appointed-helsinki-commission