Editorial of ISSD- North Macedonia: A year after Russia’s aggression, Ukraine is still standing and is stronger!

A year after Russia’s aggression,Ukraine is still standing and is stronger.Democracy will survive.The ISSD-North Macedonia team,a decade earlier informed and reported on Russia’s antagonistic actions in Eastern Europe and the Balkans.The year 2022 confirmed our theses and analyzes that Russia is not interested in peace.It aims to destabilize everywhere, including the Balkans.But one year after the Russian attack, the world and the Balkans have united with the Ukrainian people and are on the side of the democratic forces.Peace and prosperity will prevail again.Russia needs new democratic forces to return to the family of freedom and free world.Freedom for nations attacked by tyrants!

Një vit pas agresionit të Rusisë, Ukraina është ende në këmbë dhe është më e fortë. Demokracia do të mbizotërojë!

Një vit pas agresionit të Rusisë, Ukraina është ende në këmbë dhe është më e fortë.Demokracia do të mbijetojë. Ekipi i ISSD-Maqedonia., një dekadë më parë informoi dhe raportoi mbi veprimet antagoniste të Rusisë në Evropën Lindore dhe në Ballkan.Viti 2022 konfirmoi tezat dhe analizat e ISSD-Maqedonia se Rusia nuk është e interesuar për paqen.Rusia synon të destabilizojë kudo, përfshirë edhe Ballkanin.Por, një vit pas sulmit rus, bota dhe Ballkani janë bashkuar me popullin ukrainas,dhe janë në anën e forcave demokratike.Paqja dhe prosperiteti do të mbizotërojnë përsëri.Rusia ka nevojë për forca të reja demokratike për t’u kthyer në familjen e botës së lirë. Liri për kombet e sulmuara nga tiranët!

Editorial of ISSD- North Macedonia #Ukraine #Russian aggression 2022-2023