Testi i parë do jetë korridori 8 dhe 10 si dhe rruga Tetovë -Prizren