By Selim Ibraimi- As is well known, all supplies come from China, and now national security it is at stake.US leadership must now change its approach to China.
As noted the United States, although between the two oceans, it is not secure when it comes global pandemic outbreaks and biowarfare. It’s time America to change the view, to strength the alliances to defend national interests, fight future adversaries and hiden foes. “Diary of the Plague”-2020-2021.

-Siç dihet, të gjitha furnizimet vijnë nga Kina, dhe tani siguria kombëtare është vënë në rrezik. Udhëheqja e SHBA duhet të ndryshojë qasjen e saj ndaj Kinës.
Siç vura në dukje Shtetet e Bashkuara, megjithëse midis dy oqeaneve, nuk është e sigurt kur bëhet fjalë për shpërthime pandemie globale dhe luftë biologjike.
Tani është koha që Amerika të ndryshojë pikëpamjen për të ardhmen, të forcojë aleancat për të mbrojtur interesat kombëtare, të luftojë kundërshtarët e ardhshëm dhe armiqtë e fshehur.
“Ditari i murtajës” -2020-2021.