Tirana: Countering Violent Extremism in the Balkans

Berat Azizi, researcher from the Center for Security Studies and Development -Macedonia (CSSD) participated in regional conference on Countering Violent Extremism in Tirana, Albania (12-13 July)

The activity is implemented by CIJA U.S. (Commission for International Justice and Accountability) as part of the Western Balkans Countering Violent Extremism Initiative in cooperation with the US Embassy in Tirana and the Government of Albania.

***Qendra e Studime të Sigurisë dhe Zhvillimit -Maqedoni (CSSD) ishte e ftuar në konferencën rajonale në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm në Tiranë, Shqipëri më (12-13 korrik)
Ky aktivitet është zbatuar nga CIJA SHBA (Komisioni Ndërkombëtar për Drejtësi dhe Llogaridhënie), si pjesë e nismës për Ballkanin Perëndimor kundër ekstremizmit të dhunshëm në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane në Tiranë dhe Qeverinë e Shqipërisë.

CSSD-Macedonia

Press Release

July 15, 2017