Sticky

Selim Ibraimi- Në një botë të trazuar, procesi i vendimmarrjes politike paraqitet i ndërlikuar në disa nivele. Në nivelin lokal dhe kombëtar, lidershipi duhet të tregojë disa aftësi dhe veprime të duhura. Siç theksoi Nikolo Makiaveli pesëqind vjet më parë, një sundimtar duhet të jetë në gjendje të posedoj disaContinue Reading