“PARAMNEZA E DIPLOMACISË AMERIKANE NË SHKUP”…!

DIASPORA SHQIPTARE NË SHBA DUHET TË MARRË NISMË TË SHPEJTUAR PËR TA VËNË NË TRYEZË DËGJIMORE NË NENKOMITETIN PËR POLITIKË TË JASHTME TË SENATIT AMERIKAN..!

Nijazi Muhamedi