Orban: Hungaria duhet të rishqyrtojë marrëdhëniet me Moskën për shkak të ndryshimit të realiteteve gjeopolitike

(S.I. @CSSDMacedonia)

Lufta në Ukrainë, e cila po vazhdon për më shumë se një vit, e ka privuar Rusinë nga aleatët e saj të fundit në Evropë. Kryeministri hungarez Viktor Orban tha se “vendi do të duhet të rishqyrtojë marrëdhëniet me Moskën për shkak të “ndryshimit të realiteteve gjeopolitike””. “Unë e kuptoj nevojën për të rivendosur marrëdhëniet ruso-evropiane pas luftës, por kjo është larg realitetit. Kjo është arsyeja pse Hungaria duhet të mendojë mirë se çfarë lloj marrëdhëniesh mund të vendosë dhe mbajë me Rusinë në politikën e jashtme dhe atë ekonomike në 10-15 vitet e ardhshme”, tha Victor Orban në një forum ekonomik të organizuar në Budapest. 
The war in Ukraine, which has been going on for more than a year, has deprived Russia of its last allies in Europe. Hungarian Prime Minister Viktor Orban said that “the country will have to reconsider relations with Moscow due to the “change in geopolitical realities”. “I understand the need to restore Russian-European relations after the war, but this is far from reality. That is why Hungary should think carefully about what kind of relations it can establish and maintain with Russia in foreign and economic policy in the next 10-15 years,” said Victor Orban at an economic forum organized in Budapest.