HAPËSIRAT ETNIKE DHE SHTETËRORE

SELIM IBRAIMI-ISSD
(MONOGRAFI GJEOPOLITIKE)
 Realiteti i vjetër i kufijve artificialë të forcuara para një shekulli tregon se çështjet etnike dhe definimi i hapësirave territoriale nuk konsiderohen si të mbyllura në Ballkan.
Çështjet e mbetura nga hapësira gjeopolitike post-osmane dhe ajo komuniste me anë të lëvizjes së kufijve për të arritur një përshtatje të dëshiruar shihet me frikë nga shtetet fqinjë.
Ribërja e territoreve dhe përshtatja e identiteteve etnike me anë të korrigjimit të vogël që tentohet të bëhet aktualisht mund të konsiderohet si një përpjekje për të rregulluar hapësirat etnike me ato shtetërore.
Rregullimi është një proces i vështirë dhe i kushtueshëm për qeveritë kombëtare dhe ndonjëherë i papranueshëm nga fuqitë e mëdha por i domosdoshëm dhe i pashmangshëm.
MONOGRAFI GJEOPOLITIKE 
Selim Ibraimi
“Beteja Vendimtare”-(2018-2019)