function add_custom_script_to_wp_head() { } add_action( 'wp_head', 'add_custom_script_to_wp_head' );
Home / Blog Page

Blog Page

The life, In vs. After pandemic!

By Blerim Abedini, ISSD-NM. The Omikron virus as the last one will suicide by last crime! What after the pandemic? Trade liberalization, improvement of the citizen standard, reopening of hotel services and similarities are expected; The climate crisis however, continues to devastate areas such as around the coast, inland, following ...

Read More »

Brenda pandemisë dhe pas asaj

Nga Blerim Abedini, ISSD-NM. Virusi Omikron si pasardhësi i Deltës do të eksplodoj me “krimin e fundit”! Çfarë pas pandemisë? Sigurisht pritet liberalizimi tregtarë, përmirësim i standardit të qytetarit, rihapja e objekteve hotelerike etj etj. Kriza klimatike megjithatë vazhdon të shkatërroj viset e ndryshme si ato rreth bregdetit, në brendësi ...

Read More »

Si dështuan politikisht shqiptarët në Maqedoninë e Veriut?

Nazim Taipi

Read More »

In the EU and the Balkans, the bells are ringing!

By Dr. Selim Ibraimi- More than three decades have passed since the fall of the Berlin Wall and the European Union (EU) is not the same as it once was. It has expanded to Central and Eastern Europe and includes the two former Yugoslav republics the Slovenia and Croatia. The ...

Read More »

Mbrojtje: Shpenzimet globale dhe rajonale

Nga Blerim Abedini, ISSD-NM Tregtia dhe prodhimi për nevojat ushtarake varet nga lidershipi dhe vendimi për zhvillimin e këtij sektori prodhues. Sektori prodhues për nevojat ushtarake nuk i sjell fitime të majme ndonjë shteti edhe pse shënon trende rritëse. Ajo vazhdon të rruaj filozofinë e vjetër për mbrojtje dhe përhapjen ...

Read More »

Russia in the years ahead

Dr. Selim Ibraimi analyzes future Russian activities in the Balkans.

Read More »

Free trade as mitigation of extreme policies!

By Blerim Abedini, ISSD-NM / A special report from Istanbul The last century has failed to expand the market around the globe.  The Cold War and economic systems such as capitalism, socialism, and the mix of Third World economies provided an unsuitable epilogue for international progress. The losers and winners ...

Read More »

Tregu i lirë si zbutës i politikave të skajshme

Nga Blerim Abedini, ISSD-NM Analizë speciale nga Stambolli Shekulli i kaluar dështoi në një masë të shtrijë tregun në mbarë rruzullin tokësor. Lufta e Ftohtë dhe sistemet ekonomike si ajo kapitaliste, socialiste dhe ajo e përzier i ekonomive të vendeve të Botës Tretë, dhanë një epilog të papërshtatshëm për progresin ...

Read More »

Kush qëndron pas ‘misionit klandestin’ të K. Rexhepit dhe pse Bilall Kasami duhet të ketë kujdes nga rivalët politikë?

Analizë nga Selim Ibraimi– Duket si e pamundur të mendohet se ku ndodhet deputeti Kastriot Rexhepi i L Besa pas paraqitjes së tij publike me video në Facebook. Postimi tekstual po në Facebook tregon se ai këtë veprim e ka bërë me vetëdije, kurse L. Besa e ka paraqitur rastin ...

Read More »

Kasami nuk duhet të jetë i kënaqur me pushtetin e kufizuar në mes Zaevit dhe Ahmetit!

Nga Selim Ibraimi– Tani që kryetari Bilall Kasami ka marrë detyrën e shefit të Tetovës, atë e presin shumë punë. Që qytetarët të jenë të lumtur, ai duhet t’ju japë shpresë se ky qytet i shkatërruar nga oligarkët partiakë dhe grupet e interesit, do të bëhet dhe emrat e tyre ...

Read More »
function add_custom_script_to_wp_footer() { } add_action( 'wp_footer', 'add_custom_script_to_wp_footer' );