The Biden-Harris Administration Immediate Priorities (e shqipëruar në gj. shqipe)

President Biden will deliver bold action and immediate relief for American families as the country grapples with converging crises. This will include actions to control the COVID-19 pandemic, provide economic relief, tackle climate change, and advance racial equity and civil rights, as well as immediate actions to reform our immigration system and restore America’s standing in the world.

COVID-19

President Biden will move quickly to contain the COVID-19 crisis by expanding testing, safely reopening schools and businesses, and taking science-driven steps to address the communities — especially communities of color — who have been hardest hit by this virus. And, President Biden will launch a national vaccination program to inoculate the U.S. population efficiently and equitably.

Read more about the Biden-Harris plan to beat COVID-19

Climate

President Biden will take swift action to tackle the climate emergency. The Biden Administration will ensure we meet the demands of science while empowering American workers and businesses to lead a clean energy revolution.

Racial Equity

The promise of our nation is that every American has an equal chance to get ahead, yet persistent systemic racism and barriers to opportunity have denied this promise for so many. President Biden is putting equity at the center of the agenda with a whole of government approach to embed racial justice across Federal agencies, policies, and programs. And President Biden will take bold action to advance a comprehensive equity agenda to deliver criminal justice reform, end disparities in healthcare access and education, strengthen fair housing, and restore Federal respect for Tribal sovereignty, among other actions, so that everyone across America has the opportunity to fulfill their potential.

Economy

President Biden will take bold steps to address the inequities in our economy and provide relief to those who are struggling during the COVID-19 pandemic. The President will also work with Congress to pass the American Rescue Plan to change the course of the pandemic, build a bridge towards economic recovery, and invest in racial justice. And, he will build our economy back better from the pandemic and create millions of jobs by strengthening small businesses and investing in the jobs of the future.

Health Care

President Biden will make a renewed commitment to protect and expand Americans’ access to quality, affordable health care. He will build on the Affordable Care Act to meet the health care needs created by the pandemic, reduce health care costs, and make our health care system less complex to navigate.

Immigration

President Biden will reform our long-broken and chaotic immigration system. President Biden’s strategy is centered on the basic premise that our country is safer, stronger, and more prosperous with a fair and orderly immigration system that welcomes immigrants, keeps families together, and allows people across the country—both newly arrived immigrants and people who have lived here for generations—to more fully contribute to our country.

Restoring America’s Global Standing

President Biden will take steps to restore America’s standing in the world, strengthening the U.S. national security workforce, rebuilding democratic alliances across the globe, championing America’s values and human rights, and equipping the American middle class to succeed in a global economy.

https://www.whitehouse.gov/priorities/

______________________________________________

Presidenti Biden do të japë një veprim të guximshëm dhe lehtësim të menjëhershëm për familjet amerikane ndërsa vendi përballet me krizat  konvergjente. Kjo do të përfshijë veprime për të kontrolluar pandeminë COVID-19, të sigurojë lehtësim ekonomik, të trajtojë ndryshimin e klimës dhe të çojë përpara barazinë racore dhe të drejtat civile, si dhe veprime të menjëhershme për të reformuar sistemin e imigracionit dhe për të rivendosur pozicionin e Amerikës në botë.

COVID-19
Presidenti Biden do të lëvizë shpejt për të përmbajtur krizën COVID-19 duke zgjeruar testimin, duke rihapur në mënyrë të sigurt shkolla dhe biznese dhe duke ndërmarrë hapa të drejtuar nga shkenca për të adresuar komunitetet – veçanërisht komunitetet me ngjyrë – të cilët janë goditur më rëndë nga ky virus. Dhe, Presidenti Biden do të nisë një program kombëtar të vaksinimit për të inokuluar(vaksinuar) popullsinë e ShBA në mënyrë efikase dhe të drejtë.
Lexoni më shumë rreth planit Biden-Harris për të mposhtur COVID-19

Klima
Presidenti Biden do të marrë masa të shpejta për të trajtuar emergjencën e klimës. “Administrata e Biden do të sigurojë që ne të përmbushim kërkesat e shkencës ndërsa fuqizon punëtorët dhe bizneset amerikane për të udhëhequr një revolucion të energjisë së pastër”.

Barazia racore
“Premtimi i kombit tonë është se çdo amerikan ka një shans të barabartë për të dalë përpara, megjithatë racizmi i vazhdueshëm sistemik dhe pengesat e mundësive e kanë mohuar këtë premtim për kaq shumë.” Presidenti Biden po vendos barazinë në qendër të axhendës me një qasje të tërë qeveritare për të vendosur drejtësinë racore nëpër agjensitë, politikat dhe programet Federale. Dhe Presidenti Biden do të ndërmarrë veprime të guximshme për të avancuar një axhendë gjithëpërfshirëse të barazisë për të ofruar reformën e drejtësisë penale, për t’i dhënë fund pabarazive në kujdesin shëndetësor dhe arsimin, për të forcuar strehimin e drejtë dhe për të rivendosur respektin Federal për sovranitetin fisnor, ndër veprime të tjera, në mënyrë që të gjithë në  Amerikë të kenë mundësi për të përmbushur potencialin e tyre.

Ekonomia
Presidenti Biden do të marrë hapa të guximshëm për të adresuar pabarazitë në ekonominë tonë dhe për të siguruar lehtësim për ata që po luftojnë gjatë pandemisë COVID-19. Presidenti do të punojë gjithashtu me Kongresin për të miratuar Planin Amerikan të Shpëtimit për të ndryshuar rrjedhën e pandemisë, për të ndërtuar një urë drejt rimëkëmbjes ekonomike dhe për të investuar në drejtësinë racore. Dhe, ai do të ndërtojë ekonominë tonë përsëri më mirë nga pandemia dhe do të krijojë miliona vende pune duke forcuar bizneset e vogla dhe duke investuar në punët e së ardhmes.

Kujdesi shëndetësor
Presidenti Biden do të bëjë një angazhim të ripërtërirë për të mbrojtur dhe zgjeruar hyrjen e amerikanëve në një kujdes shëndetësor cilësor dhe të përballueshëm. Ai do të bazohet në “Aktin e Kujdesit të Mundshëm” për të përmbushur nevojat e kujdesit shëndetësor të krijuara nga pandemia, për të zvogëluar kostot e kujdesit shëndetësor dhe për ta bërë sistemin e kujdesit shëndetësor më pak kompleks për t’u përdorur.

Emigracioni
Presidenti Biden do të reformojë sistemin e imigracionit të prishur dhe kaotik. Strategjia e Presidentit Biden është e përqendruar në premisën themelore që vendi  është më i sigurt, më i fortë dhe më i prosperuar me një sistem të rregullt të imigracionit që mirëpret emigrantët, mban familjet së bashku dhe lejon njerëzit në të gjithë vendin – si emigrantët e sapoardhur ashtu edhe njerëzit që kanë jetuar këtu për breza – për të kontribuar për vendin.

Rivendosja e pozitës globale të Amerikës
Presidenti Biden do të ndërmarrë hapa për të rivendosur pozitën e Amerikës në botë, duke forcuar forcën punëtore të sigurisë kombëtare të SHBA, duke rindërtuar aleanca demokratike në të gjithë globin, duke mbrojtur vlerat e Amerikës dhe të drejtat e njeriut dhe duke pajisur klasën e mesme amerikane për të pasur sukses në një ekonomi globale.

https://www.whitehouse.gov/priorities/

(E përgatiti dhe e shqipëroi në gjuhën shqipe Blerim Abedini)