Shkencëtari politik i mirënjohur në hapësirën shqiptare dhe evropiane Dr. Nehat Sadiku nga Lubjana e Sllovenisë, porosit që të mos bëhemi peng i rrjeteve të nëntokës dhe shërbimeve që kanë ndikim në formulimin e politikave publike dhe elektorale. Me tej postimi i tij në Facebook.

“MOS BEHUNI PENG I STRUKTURAVE NEOFASHISTE DHE NEOUDBASHISTE”- NEHAT SADIKU.

Fjala Peng ka domethënien e një “sendi apo njeriu që lihet në duart e një tjetri për të siguruar zbatimin e një marrëveshjeje; të një traktati etj.; rob që zihet e mbahet nga armiku për ta përdorur si mjet shkëmbimi me dikë tjetër, për të kërkuar lëshime a shpërblime nga kundërshtari etj. Ndryshe, kuptohet si diçka me vlerë të madhe, që huamarrësi ia lë huadhënësit disa kohë për ta siguruar për kthimin e borxhit. Borxh me peng, borxh që mund të merret duke lënë peng diçka…

Fj. sh.sh.