PROGRAMMES

“Nacionalizmi” i sotëm në Maqedoni, nuk përbën kërcënim për rajonin dhe sigurinë kombëtare

Selim Ibraimi për “Слободен Печат” – BDI pas zgjedhjeve dëshiron të jetë një parti më e fortë krahasuar me Aleancën për Shqiptarët (АSH), sepse rejtingu i Ahmetit dhe Selës është në të njëjtin nivel, dhe tani BDI-së nuk i mbetet gjë tjetër veçse të debatojë për temat që janë më joshëse dhe të nxehta. “Nacionalizmi” i BDI-së është periodik dhe ...

Read More »

Денешниот „национализам“ во Македонија, не претставува закана за регионот и националната безбедност

Селим Ибраими за “Слободен Печат” -ДУИ по изборите сака да биде посилна партија во споредба со Алијансата за Албанците, бидејќи рејтингот на Ахмети и Села е на исто ниво, и сега на ДУИ не им преостанува ништо друго освен да дебатира на теми кои се почувствителни. „Национализмот“ на ДУИ е периодичен во зависност од внатрешната состојба во партијата или оттргнувајќи ...

Read More »

Një bllokadë tjetër nga Sofja do të dekurajojë Shkupin në përpjekjet për të ‘rivendosur’ shtetësinë dhe historinë e saj

Nga SELIM IBRAIMI– Bullgaria, si anëtare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian (BE), pas Marrëveshjes për Fqinjësinë e Mirë  https://mfa.gov.mk/en/document/1712  me Maqedoninë e Veriut të gushtit, 2017, ka dërguar një Memorandum në BE në lidhje me gjuhën dhe identitetin maqedonas. Sofja zyrtare ka rezerva të mëdha në lidhje me rishikimin e historisë së përbashkët maqedono-bullgare, ku figura të rëndësishme të historisë, ...

Read More »

Another blockade from Sofia will be discouraged to Skopje and efforts to re-establish its statehood and history

By SELIM IBRAIMI- Bulgaria, as a member of NATO and the European Union (EU), following the Good Neighbor Agreement  https://mfa.gov.mk/en/document/1712  with Northern Macedonia ( August, 2017), has sent a Memorandum to the EU regarding the Macedonian language and identity. Official Sofia has great reservations regarding the review of the joint Macedonian-Bulgarian history where high figures of Bulgarian history and culture ...

Read More »

Serbia shkel Marrëveshjen e Uashingtonit, DFC hap zyrën e investimeve financiare të SHBA në Beograd

Koment nga Selim Ibraimi–Pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Uashingtonit, Serbia vazhdon me stilin e vjetër të mosrespektimit të së njëjtës. Qeveria serbe vazhdoi fushatën e saj kundër njohjes së Kosovës, ndërsa zyrtarë të lartë të qeverisë kineze, së bashku me kryeministren serbe Ana Brnabic, njoftuan zhvillimin e rrjetit G5, i cili gjithashtu u ndalua nga Marrëveshja e Uashingtonit të 4 ...

Read More »

Serbia breaks Washington agreement, DFC opens US financial investment office in Belgrade

Comment by Selim Ibraimi– After the signing of the Washington agreement, Serbia continue with the old style of disrespecting the same. The Serbian government continued its campaign against the recognition of Kosovo, and senior Chinese government officials, along with Serbian Prime Minister Ana Brnabic, announced the development of the G5 network, which was also banned from the Washington Accords of ...

Read More »

Koalicioni pa rezultate në luftën kundër gjuhës së dhunës

Analizë nga Selim Ibraimi – Maqedonia Veriore, dikur e quajtur “Oaza e Paqes”, u gjunjëzua në 2001 nga konflikti i brendshëm ndër-etnik, duke e çuar vendin në prag  të një tragjedie të re boshnjake. Asnjë mësim nuk nxorri klasa politike dhe qytetarët për pasojat e politikave diskriminuese dhe urrejtjes që ekzistojnë në Maqedoninë e Veriut. Ngjarjet e fundit që po ...

Read More »

A coalition that does not yield results in the rule of law

Analysis by Selim Ibraimi- Northern Macedonia, once dubbed the “Oasis of Peace”, was brought to its knees in 2001 by inter-ethnic internal conflict, bringing the country to the brink of rewriting the Bosnian tragedy in N. Macedonia. No lessons were learned from the political class and citizens about the consequences of the discriminatory policies and hatred that exist in Northern ...

Read More »

Dëshmitë historike

Blerim Abedini, Institute for Security Studies and Development-North Macedonia Historia e hidhur e njerëzimit në botë ka ndryshuar politikat si dhe aleatët si palë të polarizuar. Nga Lufta e Dytë Botërore aleatët ndryshuan përbërjen e tyre në ekstrem. Sikur e dimë, bomba atomike e hudhur në Japoni nuk ndikoi në zhvendosjen e miqësisë me SHBA-në. Por, historia nuk haron sepse ...

Read More »

“Atdhetarët”

NGA SELIM IBRAIMI- Gjatë qeverisjeve në Maqedoninë e Veriut, historikisht shqiptarët kanë pasur patriotë të vërtetë që kanë dhënë kontribut konkret e që tashmë nuk i kemi më në mesin tonë dhe prej grupeve të “patriotëve”  të fshehur pas organizatave dhe partive që nuk kanë pasur për qëllim interesat kombëtare, por vetëm personale, grupore të ngritjes së bizneseve private në ...

Read More »