CRITICAL SECURITY

Lufta hibride e Rusisë në Ballkan

Infografikë: ‘Lufta hibride’ e Rusisë në Ballkan. Fazat më të rëndësishme të aktivitetit rus në Ballkan (2008-2017)     GRAFIKA:QENDRA E STUDIMEVE TË SIGURISË DHE ZHVILLIMIT (CSSD) 18.11.2017

Read More »

Combating Violent Extremism in the era of “FAKE NEWS”

SELIM IBRAIMI- CENTER FOR SECURITY STUDIES AND DEVELOPMENT-MACEDONIA (CSSD) Macedonia with lack of media freedom and decline in professionalism- journalism standards has a vacuum for ‘fake news’ with negative consequences for entire country. Before the Islamic State (IS) was created, political extremism in Macedonia was developing in hometown areas, national newspapers and in some degree political parties encouraged different groups ...

Read More »

Mbi territorin dhe kulturën e frikës ndëretnike në Maqedoni

SELIM IBRAIMI (CSSD)- Në një epokë të lëvizjeve globale dhe rajonale në Europën Perëndimore dhe në Ballkan, nocioni i territorit si një hapësirë politiko-institucionale e kufizuar, kërkon hulumtime të mëtejshme. Përveç territorit si burim jo vetëm simbolik, shtetit i duhet një rregullim hapësinor i procesit të akumulimit dhe riprodhimit të kapitalit dhe burimeve të tjera publike siç janë tatimet dhe paralelisht ...

Read More »

Shtetësia e Maqedonisë: nga klientelizmi në kleptokraci

SELIM IBRAIMI (CSSD)- Viteve të fundit në Maqedoni ka një grindje të mjaft të theksuar se deri në çfarë mase, forma dhe mosfunksionimi i shtetit të ri mund t’i atribuohet përvojës socialiste apo nëse trashëgimia nga ish regjimi duhet të merret parasysh sot në drejtimin e republikës. Përgjithësisht, përgjigjja e saktë është se të dyja format ajo socialiste të organizimit politik ...

Read More »

An arms race in the Balkans

SELIM IBRAIMI (CSSD) – War and Peace, how to safeguard state security in the multi-dimensional world where non-state actors play an important role in shaping policies and strategies of world governments? International conflicts and war on terrorism have change the way, how we think on daily bases. In this case, war impacts how our representatives and leaders think and judge on ...

Read More »

Çfarë ndryshimesh duhet të promovojë Uashingtoni në Maqedoni?

Selim Ibraimi (CSSD)- Buxheti i Maqedonisë pas konfliktit të vitit 2001 u keqpërdor nga politikat nacionaliste të qeverive të Maqedonisë duke shkatëruar edhe ashtu ekonominë e brishtë të vendit. Kryeministri i ri Zoran Zaev erdhi në pushtet me ndihmën e SHBA-ve dhe  partive politike shqiptare. Deklarimet e tij për një Maqedoni të re janë për tu parë. Ai është i vendosur ...

Read More »

Ndryshimi i historisë me politika të reja urbane

Selim Ibraimi (CSSD) -Kthimi i gjeografisë politike në politikat urbane të vendeve post-koloniale dhe në ato me sistem autoritar ishin një ndër hapat e parë të shfaqjes së politikave etnike edhe në Ballkan. Sovraniteti i ardhshëm i qyteteve ishte i panjohur dhe nuk kishin strukturë koherente shtetërore dhe një etnike. Por negocimi i historisë, identitetit, kulturës nga qeveritë e Maqedonisë ...

Read More »

Interesi nacional i shteteve etnike në Ballkan

Selim Ibraimi (CSSD)- Në mesjetë politika ndërkombëtare përbëhej nga një model tepër i ndërlikuar i vendosjes së juridiksioneve. Mungesa e një trupi ndërkombëtar ku do të gjitha konfliktet do të zgjidheshin në mënyrë paqësore përbënte një ndër dobësitë e sistemit të atëhershëm të krijuar pas Paqës së Westfalisë . Pjesa më e madhe e veprimtarisë politike ishte koncentruar në pushtetin ...

Read More »

Territori si hapësirë politike

Selim Ibraimi -(CSSD)– Në gjeopolitikë dy ide janë të lidhura me territorin si hapësirë politike. Territori dhe sovraniteti kërkojnë një lloj kontrolli politik të hapësirës. Ndërsa politika, ose ushtrimi i pushtetit nga qeveria kërkon territor. Territorialiteti në fakt është fuqia e ushtruar përmes ndërtimit dhe menaxhimit të territorit nga qeveria e zgjedhur nga qytetarët me votim të drejtëpërdrejtë ose në shtetet ...

Read More »

Importi -faktorë kyç në vasalitetin e një shteti

Selim Ibraimi (CSSD)-Adaptimi i koncepteve të shoqërive të avancuara dhe mos përshtataja e po të njëjtave me gjendjen reale me të cilën është duke u ballafaquar Maqedonia, është një faktor tjetër që do ta pengojë vendin. Studiuesi suedez Kjellen duke ekzaminuar shtetin, teoritikisht e ndau atë në pesë kategori kryesore dhe më e rëndësishmja sipas tij ishte gjeopolitika. Realisht Maqedonia ...

Read More »