CRITICAL SECURITY

Oliver’s murder, the future of talks and implications for Macedonia’s security

By Selim Ibraimi- (MONTHLY DISPATCH #1) Introduction The State Prosecutor’s Office of Kosovo has nothing yet to clear the murder of Serbian politician Oliver Ivanovic around two weeks ago. “Regarding the investigation of the assassination of Oliver Ivanovic, we are working intensively on the discovery of the perpetrators of this murder, whenever we get newer results, the public will be ...

Read More »

The two major blocks of the Balkans

BY SELIM IBRAIMI -INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES AND DEVELOPMENT (ISSD) SCENARIOS: In the long-term, the Balkans can be divided into two major geopolitical spheres with certain centers of influence. The first BLOCK possibly will be run by Serbia with its satellite states, while the second BLOCK will be managed in future by Albania and Macedonia after finishing domestic reforms and ...

Read More »

RATLIFF: “Selim explores the intricate geopolitical issues of the Balkans against the backdrop of the turmoil taking place within Europe”

BOOK REVIEW : “… Selim possesses the very great ability to absorb complex issues, dissect the critical points of an issue, and articulate thoese points eloquently as evidenced in his last book “Cold Peace”. Selim proposes another book about geopolitical trends taking place in the Balkans today. He examinies in detail the competing interests of the United States and Russia ...

Read More »

PETTIFER: A clear useful study showing importance of continuing U.S. presence in the Adriatic

BOOK REVIEW :”A clear useful study showing importance of continuing United States presence in the southern Balkans , the Adriatic particularly” -Professor James Pettifer, on the book ,”The territory of the silent war” by Selim Ibraimi, author… Date of release: Feb , 2018 BOOK REVIEW: ISSDMacedonia  

Read More »

Kthimi i pashmangshëm i gjeopolitikës

NGA SELIM IBRAIMI – INSTITUTI I STUDIMEVE TË SIGURISË DHE ZHVILLIMIT-MAQEDONI (ISSZH) I Sfond Fryma pozitive që ekziston sot në Maqedoni dhe në rajon për ndryshimin e emrit lidhet me një numër faktorësh. Faktori kryesor është largimi i qeverisë së Gruevskit nga skena politike, e dyta, qasja e re e BE në Maqedoni, e treta politikat e qeverisë së re dhe ...

Read More »

Nga Ballkani asgjë të re, por shpresat nuk janë humbur

NGA SELIM IBRAIMI- INSTITUTI I STUDIMEVE TË SIGURISË DHE ZHVILLIMIT (ISSZH) Varfëria, korrupsioni, klientelizmi, nepotizmi dhe jostabiliteti politik / ndëretnik vazhdojnë të mbajnë peng të ardhmen e Ballkanit. Politikanët e korruptuar në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Serbi dhe Bosnjë i kanë forcuar pozicionet e tyre në komunitetet etnike dhe me rrezik që të jetë e vështirë për t’i tejkaluar tendencat negative ...

Read More »

Ballkan: Zgjidhja e problemeve kryesore

 NGA SELIM IBRAIMI- INSTITUTI I STUDIMEVE TË SIGURISË DHE ZHVILLIMIT (ISSZH)   Krerët e Ballkanit Perëndimor kanë treguar pak respekt për sundimin e ligjit. Për sa kohë që ata e mbajnë rajonin e Ballkanit në një gjendje të qëndrueshme, BE-ja është e gatshme tu falë gabimet e tyre? Ekzistojnë të njëjtat mendime se për shkak të mungesës së strategjisë tërheqëse, ...

Read More »

Nothing new from the Balkans, but hope is not lost

BY SELIM IBRAIMI -INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES AND DEVELOPMENT (ISSD) Poverty, corruption, clientelism, nepotism and political/ interethnic instability continue to hold the Balkans’ future. Corrupt politicians in Kosovo, Albania, Macedonia, Serbia and Bosnia have strengthened their positions in  ethnic based communities and with the risk to be difficult to overcome the negative trends mainly based on the bad practices of ...

Read More »

Fights in the ruling coalition

BY SELIM IBRAIMI- INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES AND DEVELOPMENT (ISSD) There is much ambiguity in Prime Minister Zoran Zaev’s ruling coalition. Despite many promises that he will continue to transform Macedonia, this is going to be a lot of trouble. Now the Ministry of Health became a playground between the political parties, especially the Democratic Union for Integration (DUI) and ...

Read More »

Fushëbeteja virtuale ruso-amerikane në Maqedoni

SELIM IBRAIMI-INSTITUTI I STUDIMEVE TË SIGURISË DHE ZHVILLIMIT -MAQEDONI (ISSZH) Dita e djeshme ishte ditë jo e mirë, pasi “lufta virtuale” është e pamëshirëshme. Askush nuk e kishte menduar se mëngjesi i fund javës në mes dy ambasadave, asaj amerikane dhe ruse në Maqedoni do të fillonte me ajrin e ndotur dhe do të përfundonte me çështjen e furnizimit apo jo ...

Read More »