CRITICAL SECURITY

Shtetësia e Maqedonisë: nga klientelizmi në kleptokraci

SELIM IBRAIMI (CSSD)- Viteve të fundit në Maqedoni ka një grindje të mjaft të theksuar se deri në çfarë mase, forma dhe mosfunksionimi i shtetit të ri mund t’i atribuohet përvojës socialiste apo nëse trashëgimia nga ish regjimi duhet të merret parasysh sot në drejtimin e republikës. Përgjithësisht, përgjigjja e saktë është se të dyja format ajo socialiste të organizimit politik ...

Read More »

An arms race in the Balkans

SELIM IBRAIMI (CSSD) – War and Peace, how to safeguard state security in the multi-dimensional world where non-state actors play an important role in shaping policies and strategies of world governments? International conflicts and war on terrorism have change the way, how we think on daily bases. In this case, war impacts how our representatives and leaders think and judge on ...

Read More »

Çfarë ndryshimesh duhet të promovojë Uashingtoni në Maqedoni?

Selim Ibraimi (CSSD)- Buxheti i Maqedonisë pas konfliktit të vitit 2001 u keqpërdor nga politikat nacionaliste të qeverive të Maqedonisë duke shkatëruar edhe ashtu ekonominë e brishtë të vendit. Kryeministri i ri Zoran Zaev erdhi në pushtet me ndihmën e SHBA-ve dhe  partive politike shqiptare. Deklarimet e tij për një Maqedoni të re janë për tu parë. Ai është i vendosur ...

Read More »

Ndryshimi i historisë me politika të reja urbane

Selim Ibraimi (CSSD) -Kthimi i gjeografisë politike në politikat urbane të vendeve post-koloniale dhe në ato me sistem autoritar ishin një ndër hapat e parë të shfaqjes së politikave etnike edhe në Ballkan. Sovraniteti i ardhshëm i qyteteve ishte i panjohur dhe nuk kishin strukturë koherente shtetërore dhe një etnike. Por negocimi i historisë, identitetit, kulturës nga qeveritë e Maqedonisë ...

Read More »

Interesi nacional i shteteve etnike në Ballkan

Selim Ibraimi (CSSD)- Në mesjetë politika ndërkombëtare përbëhej nga një model tepër i ndërlikuar i vendosjes së juridiksioneve. Mungesa e një trupi ndërkombëtar ku do të gjitha konfliktet do të zgjidheshin në mënyrë paqësore përbënte një ndër dobësitë e sistemit të atëhershëm të krijuar pas Paqës së Westfalisë . Pjesa më e madhe e veprimtarisë politike ishte koncentruar në pushtetin ...

Read More »

Territori si hapësirë politike

Selim Ibraimi -(CSSD)– Në gjeopolitikë dy ide janë të lidhura me territorin si hapësirë politike. Territori dhe sovraniteti kërkojnë një lloj kontrolli politik të hapësirës. Ndërsa politika, ose ushtrimi i pushtetit nga qeveria kërkon territor. Territorialiteti në fakt është fuqia e ushtruar përmes ndërtimit dhe menaxhimit të territorit nga qeveria e zgjedhur nga qytetarët me votim të drejtëpërdrejtë ose në shtetet ...

Read More »

Importi -faktorë kyç në vasalitetin e një shteti

Selim Ibraimi (CSSD)-Adaptimi i koncepteve të shoqërive të avancuara dhe mos përshtataja e po të njëjtave me gjendjen reale me të cilën është duke u ballafaquar Maqedonia, është një faktor tjetër që do ta pengojë vendin. Studiuesi suedez Kjellen duke ekzaminuar shtetin, teoritikisht e ndau atë në pesë kategori kryesore dhe më e rëndësishmja sipas tij ishte gjeopolitika. Realisht Maqedonia ...

Read More »

Hapësira dhe territori

Selim Ibraimi-(CSSD) –Hapësira dhe territori ishin një ndër dy tiparet e luftërave europiane dhe vrasjeve masive të popullatës jo vetëm në Europë por edhe në Ballkan gjatë shekujve 18, 19 dhe 20. “Volk ohne Raum” -“Njerëzit pa Hapësirë” ishte një thirrje politike dhe propagandë që u përdor në Republikën e Weimarit dhe në Gjermaninë naziste. Ky term u krijua nga shkrimtari ...

Read More »

Ngritja dhe rënia e kombeve

  Selim Ibraimi-(CSSD)–Në botën antike qytet-shtetet ishin fillimi i organizimit të parë politik, social dhe ekonomik. Rrethimi i qytet-shteteve me murre të larta të mbrojtura mirë nga ushtarë të gardës perandorake përbënin një ndër shtyllat e polisit. Marrëdhëniet ndërkombëtare të botës antike kryesisht ishin të lokalizuara në një hapësirë të ngushtë të sistemit të atëhershëm. Shenjat e para i gjejmë ...

Read More »

Ndërtimi i shtetit dy kombësh

Selim Ibraimi (CSSD)–Mungesa për të mbajtur kurs të njëjtë për sa i përket kohezionit gjuhësor dhe etnik në diplomacinë publike të ambasadorëve amerikanë në Maqedoni shihet si dualitet në politikën e jashtme amerikane përballë shqiptarëve të Maqedonisë. Uniteti i proklamuar nga qeveria amerikane duke mos kontestuar dominimin etnik përbën një vatër të re të krizës së ardhshme në Maqedoni. Për ...

Read More »