CRITICAL SECURITY

Kthimi i pashmangshëm i gjeopolitikës

NGA SELIM IBRAIMI – INSTITUTI I STUDIMEVE TË SIGURISË DHE ZHVILLIMIT-MAQEDONI (ISSZH) I Sfond Fryma pozitive që ekziston sot në Maqedoni dhe në rajon për ndryshimin e emrit lidhet me një numër faktorësh. Faktori kryesor është largimi i qeverisë së Gruevskit nga skena politike, e dyta, qasja e re e BE në Maqedoni, e treta politikat e qeverisë së re dhe ...

Read More »

Nga Ballkani asgjë të re, por shpresat nuk janë humbur

NGA SELIM IBRAIMI- INSTITUTI I STUDIMEVE TË SIGURISË DHE ZHVILLIMIT (ISSZH) Varfëria, korrupsioni, klientelizmi, nepotizmi dhe jostabiliteti politik / ndëretnik vazhdojnë të mbajnë peng të ardhmen e Ballkanit. Politikanët e korruptuar në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Serbi dhe Bosnjë i kanë forcuar pozicionet e tyre në komunitetet etnike dhe me rrezik që të jetë e vështirë për t’i tejkaluar tendencat negative ...

Read More »

Ballkan: Zgjidhja e problemeve kryesore

 NGA SELIM IBRAIMI- INSTITUTI I STUDIMEVE TË SIGURISË DHE ZHVILLIMIT (ISSZH)   Krerët e Ballkanit Perëndimor kanë treguar pak respekt për sundimin e ligjit. Për sa kohë që ata e mbajnë rajonin e Ballkanit në një gjendje të qëndrueshme, BE-ja është e gatshme tu falë gabimet e tyre? Ekzistojnë të njëjtat mendime se për shkak të mungesës së strategjisë tërheqëse, ...

Read More »

Nothing new from the Balkans, but hope is not lost

BY SELIM IBRAIMI -INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES AND DEVELOPMENT (ISSD) Poverty, corruption, clientelism, nepotism and political/ interethnic instability continue to hold the Balkans’ future. Corrupt politicians in Kosovo, Albania, Macedonia, Serbia and Bosnia have strengthened their positions in  ethnic based communities and with the risk to be difficult to overcome the negative trends mainly based on the bad practices of ...

Read More »

Fights in the ruling coalition

BY SELIM IBRAIMI- INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES AND DEVELOPMENT (ISSD) There is much ambiguity in Prime Minister Zoran Zaev’s ruling coalition. Despite many promises that he will continue to transform Macedonia, this is going to be a lot of trouble. Now the Ministry of Health became a playground between the political parties, especially the Democratic Union for Integration (DUI) and ...

Read More »

Fushëbeteja virtuale ruso-amerikane në Maqedoni

SELIM IBRAIMI-INSTITUTI I STUDIMEVE TË SIGURISË DHE ZHVILLIMIT -MAQEDONI (ISSZH) Dita e djeshme ishte ditë jo e mirë, pasi “lufta virtuale” është e pamëshirëshme. Askush nuk e kishte menduar se mëngjesi i fund javës në mes dy ambasadave, asaj amerikane dhe ruse në Maqedoni do të fillonte me ajrin e ndotur dhe do të përfundonte me çështjen e furnizimit apo jo ...

Read More »

Adjusting Macedonia towards EU

SELIM IBRAIMI-INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES AND DEVELOPMENT-MACEDONIA (ISSD) The positive spirit that exists today in Macedonia and in the region for name change is linked to a number of factors. The main factor is the departure of Gruevski’s government from the political scene, the second, the EU’s new approach to Macedonia, third the policies of new government and the forth, ...

Read More »

The Balkans: Resolving key problems

SELIM IBRAIMI- INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES AND DEVELOPMENT (ISSD)- Leaders of the Western Balkans have shown little respect for the rule of law. As long as they keep the region of the Balkans in stable condition, the EU is willing to forgive their mistakes? There are same opinions that due to the lack of attractive strategy, criteria and planning, the ...

Read More »

Lufta hibride e Rusisë në Ballkan

Infografikë: ‘Lufta hibride’ e Rusisë në Ballkan. Fazat më të rëndësishme të aktivitetit rus në Ballkan (2008-2017)     GRAFIKA:QENDRA E STUDIMEVE TË SIGURISË DHE ZHVILLIMIT (CSSD) 18.11.2017

Read More »

Combating Violent Extremism in the era of “FAKE NEWS”

SELIM IBRAIMI- CENTER FOR SECURITY STUDIES AND DEVELOPMENT-MACEDONIA (CSSD) Macedonia with lack of media freedom and decline in professionalism- journalism standards has a vacuum for ‘fake news’ with negative consequences for entire country. Before the Islamic State (IS) was created, political extremism in Macedonia was developing in hometown areas, national newspapers and in some degree political parties encouraged different groups ...

Read More »