Daily Archives: 14/09/2020

Koalicioni pa rezultate në luftën kundër gjuhës së dhunës

Analizë nga Selim Ibraimi – Maqedonia Veriore, dikur e quajtur “Oaza e Paqes”, u gjunjëzua në 2001 nga konflikti i brendshëm ndër-etnik, duke e çuar vendin në prag  të një tragjedie të re boshnjake. Asnjë mësim nuk nxorri klasa politike dhe qytetarët për pasojat e politikave diskriminuese dhe urrejtjes që ekzistojnë në Maqedoninë e Veriut. Ngjarjet e fundit që po ...

Read More »

A coalition that does not yield results in the rule of law

Analysis by Selim Ibraimi- Northern Macedonia, once dubbed the “Oasis of Peace”, was brought to its knees in 2001 by inter-ethnic internal conflict, bringing the country to the brink of rewriting the Bosnian tragedy in N. Macedonia. No lessons were learned from the political class and citizens about the consequences of the discriminatory policies and hatred that exist in Northern ...

Read More »