Daily Archives: 09/09/2020

Prishtinës i duhet një strategji tjetër e politikës së jashtme për t’u përballur me Serbinë dhe për të bindur SHBA për një marrëveshje më të mirë

Koment nga Selim Ibraimi – Beogradi tani është një fuqi udhëheqëse në Ballkan dhe Shtetet e Bashkuara kanë marrë një qasje tjetër në lidhje me fuqitë rajonale. Duket se Serbia do të përfaqësojë qëllimet strategjike të Shteteve të Bashkuara në rajon në dekadën e ardhshme dhe kjo politikë do të mbulojë marrëveshjet financiare / ekonomike. Gjithashtu politika e Sh.B.A.-ve ka ...

Read More »

Pristina need to work on different foreign policy strategy to face Serbia and convince the US for a better final deal

Comment by Selim Ibraimi- Belgrade from now is a leading power in the Balkans and the United States has taken a different approach regarding the regional powers. Seems like Serbia will represent United States strategic goals in the region in the next decade and this policy will cover financial / economy agreements. Also the US policy has decided to protect ...

Read More »