Monthly Archives: September 2020

Matoshi:”Sundimi i tregut nga Serbia mund të neutralizohet vetëm me politika ekonomike mes Shqipërisë, Kosovës dhe MV-së”

Intervistë me Ruzhdi Matoshin, profesor në (UBT-Kosovë). Intervistoi Selim Ibraimi nga ISSDMaqedonia     ISSDMaqedonia: Si e komentoni Marrëveshjen e Uashingtonit dhe impaktin e saj rajonal? Matoshi: Diplomacia i trajton  shumë raste problematike sipas status- quo deri sa të kuptojë zgjidhjen e problemeve që kanë palët. Mirëpo, në rastin e Kosovës dhe integrimet euroatlantike në Ballkanin Perëndimor, situata e pozicioneve ...

Read More »

The protection of critical infrastructure

Blerim Abedini, ISSD-North Macedonia Technological developments challenge man for appropriate direction he should take in his life. Robotics has significantly replaced the physical work that man did with own hands in the past decades-centuries. Working on a computer with certain software, can manage various public domains where the man is in background of the scenes. This challenge has its price, ...

Read More »

Infrastruktura kritike dhe sulmet kibernetike në Maqedoninë e V. gjatë numërimit digjital të votave

Blerim Abedini, ISSD-North Macedonia Zhvillimet tekniko-teknologjike sfidojnë njeriun për drejtimin që duhet marrë në jetën e tij. Robotika dukshëm ka zëvendësuar punën fizike që e bënte njeriu në dekadat-shekujt e kaluara. Puna në kompjuter me softver të caktuar, arrin të menaxhojë sferat e ndryshme publike ku njeriu është në prapaskenë. Kjo sfidë ka çmimin e saj, e cila nëpërmjet mbrojtjes ...

Read More »

“Nacionalizmi” i sotëm në Maqedoni, nuk përbën kërcënim për rajonin dhe sigurinë kombëtare

Selim Ibraimi për “Слободен Печат” – BDI pas zgjedhjeve dëshiron të jetë një parti më e fortë krahasuar me Aleancën për Shqiptarët (АSH), sepse rejtingu i Ahmetit dhe Selës është në të njëjtin nivel, dhe tani BDI-së nuk i mbetet gjë tjetër veçse të debatojë për temat që janë më joshëse dhe të nxehta. “Nacionalizmi” i BDI-së është periodik dhe ...

Read More »

Денешниот „национализам“ во Македонија, не претставува закана за регионот и националната безбедност

Селим Ибраими за “Слободен Печат” -ДУИ по изборите сака да биде посилна партија во споредба со Алијансата за Албанците, бидејќи рејтингот на Ахмети и Села е на исто ниво, и сега на ДУИ не им преостанува ништо друго освен да дебатира на теми кои се почувствителни. „Национализмот“ на ДУИ е периодичен во зависност од внатрешната состојба во партијата или оттргнувајќи ...

Read More »

Një bllokadë tjetër nga Sofja do të dekurajojë Shkupin në përpjekjet për të ‘rivendosur’ shtetësinë dhe historinë e saj

Nga SELIM IBRAIMI– Bullgaria, si anëtare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian (BE), pas Marrëveshjes për Fqinjësinë e Mirë  https://mfa.gov.mk/en/document/1712  me Maqedoninë e Veriut të gushtit, 2017, ka dërguar një Memorandum në BE në lidhje me gjuhën dhe identitetin maqedonas. Sofja zyrtare ka rezerva të mëdha në lidhje me rishikimin e historisë së përbashkët maqedono-bullgare, ku figura të rëndësishme të historisë, ...

Read More »

Another blockade from Sofia will be discouraged to Skopje and efforts to re-establish its statehood and history

By SELIM IBRAIMI- Bulgaria, as a member of NATO and the European Union (EU), following the Good Neighbor Agreement  https://mfa.gov.mk/en/document/1712  with Northern Macedonia ( August, 2017), has sent a Memorandum to the EU regarding the Macedonian language and identity. Official Sofia has great reservations regarding the review of the joint Macedonian-Bulgarian history where high figures of Bulgarian history and culture ...

Read More »

Serbia shkel Marrëveshjen e Uashingtonit, DFC hap zyrën e investimeve financiare të SHBA në Beograd

Koment nga Selim Ibraimi–Pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Uashingtonit, Serbia vazhdon me stilin e vjetër të mosrespektimit të së njëjtës. Qeveria serbe vazhdoi fushatën e saj kundër njohjes së Kosovës, ndërsa zyrtarë të lartë të qeverisë kineze, së bashku me kryeministren serbe Ana Brnabic, njoftuan zhvillimin e rrjetit G5, i cili gjithashtu u ndalua nga Marrëveshja e Uashingtonit të 4 ...

Read More »

Serbia breaks Washington agreement, DFC opens US financial investment office in Belgrade

Comment by Selim Ibraimi– After the signing of the Washington agreement, Serbia continue with the old style of disrespecting the same. The Serbian government continued its campaign against the recognition of Kosovo, and senior Chinese government officials, along with Serbian Prime Minister Ana Brnabic, announced the development of the G5 network, which was also banned from the Washington Accords of ...

Read More »

Koalicioni pa rezultate në luftën kundër gjuhës së dhunës

Analizë nga Selim Ibraimi – Maqedonia Veriore, dikur e quajtur “Oaza e Paqes”, u gjunjëzua në 2001 nga konflikti i brendshëm ndër-etnik, duke e çuar vendin në prag  të një tragjedie të re boshnjake. Asnjë mësim nuk nxorri klasa politike dhe qytetarët për pasojat e politikave diskriminuese dhe urrejtjes që ekzistojnë në Maqedoninë e Veriut. Ngjarjet e fundit që po ...

Read More »