Monthly Archives: August 2020

Who will lead us in the next four years?

SELIM IBRAIMI- Will the government of Zoran Zaev and  Ali Ahmeti (II) be reformist? Today is the third day since Zoran Zaev and Ali Ahmeti announced the news that they will form a joint government. Some were happy and some were not. The United States, as is well known, played a key role in forming the government, bringing together again ...

Read More »

Da li će vlada Zaeva i Ahmetia (II) biti reformistička?

SELIM IBRAIMI- Da li će vlada Zaeva i Ahmetia (II) biti reformistička? Danas je treći dan otkako su Zoran Zaev i Ali Ahmeti objavili vest da će formirati zajedničku vladu. Neki su bili srećni, a neki nisu. SAD su, kao što je poznato, igrale ključnu ulogu u formiranju vlade, ponovo spuštajući Ahmetija i Zaeva zbog stabilnosti i ruskog uticaja. SAD ...

Read More »

Kasami ishte realist në atë që duhej të bënte për të mbijetuar në politikë

SELIM IBRAIMI–Në politikë mund të jesh yll dhe më pas të bëhesh yll. Në Maqedoninë Veriore gjatë këtyre viteve, kemi pasur shumë yje në politikë, duke filluar nga Vasil Tuporkovski, Lupço Georgievski, Nevzat Halili, Branko Cervenkovski, Nikolla Gruevski, Amdi Bajrami, Arben Xhaferi, Ziadin Sela, Petar Goshevi, Zoran Zaevi, Ali Ahmeti e disa të tjerë. Por tani, por shumë vonë, në ...

Read More »

Kasami je bio realan u onome što je morao da uradi da bi preživeo u politici

SELIM IBRAIMI-U politici možete biti zvezda, a onda postati zvezda. U Severnoj Makedoniji tokom ovih godina imali smo brojne političke zvezde, počev od Vasila Tuporkovskog, Amdija Bajramija, Arbena Džaferija, Ziadina Sele, Zorana Zaevija, Ali Ahmetija i nekih drugih. Ali sada, ali kasno, na scenu je stigao Bilall Kasami, lider stranke Besa, koji je prethodno bio sa Afrimom Gashijem, danas predsedavajućim ...

Read More »

Položaj premijera doveo je do političkog obračuna između Ahmetija i Zaeva

SELIM IBRAIMI- Prema medijima, lideri stranaka Ali Ahmeti i Zoran Zaevu ove će sedmice objaviti konačni sporazum pregovarački tim DUI-a i SDSM-a koji je duže od jedne nedelje dogovoren. Nije poznato šta će sporazum sadržavati, ali u albanskom političkom kampu DUI sa nekim bivšim opozicionim strankama Besa i DPA biće deo Zaeve politike u njegovom vladajućem mandatu. Pozicija premijera sa ...

Read More »

Dinamikat politike tregojnë se Zaevi dhe Ahmeti mund përfundimisht t’i rrumbullaksojnë bisedimet

Analizë nga Selim Ibraimi- Qeveria e re e Maqedonisë së Veriut duket se është afër të shpallet nga partnerët LSDM dhe BDI. “Dy” lojtarët e politikës post grueviste Zoran Zaevi dhe Ali Ahmeti, po bëjnë përpjekje për t’i harmonizuar qëndrimet rreth pozicionit të kryeministrit dhe ministrive në qeverinë e ardhshme. Pas një tensioni disa javor elektoral në mes Ahmetit dhe ...

Read More »

Political dynamics show that Zaev and Ahmeti can finally round up the talks

By Selim Ibraimi–The new government of Northern Macedonia is about to be announced by the partners SDSM and DUI. The ‘two’ post-Gruevist political players Zoran Zaev and Ali Ahmeti are trying to harmonize positions on the position of prime minister and ministries in the next government. After weeks of electoral tensions between Ahmeti and Zaev, the two leaders have sat ...

Read More »

Albanian parties want to enter Zaev’s government at all costs!

By SELIM IBRAIMI- The Albanian opposition in Northern Macedonia and the Democratic Union for Integration (DUI) , a party that won 15 seats in the July elections, appear to have narrowed the bargain for an Albanian prime minister and other positions in the next government due to Albanian internal divisions. The DUI said in a statement that significant progress had ...

Read More »

Edhe pas 19 viteve, mosmarrëveshjet në Maqedoninë e V. vazhdojnë

Analizë nga Selim Ibraimi – 19 vjet pas Marrëveshjes së Ohrit, Maqedonia ende jeton me kujtimet e konfliktit dhe vazhdimin e mosmarrëveshjeve të brendshme. Disa koncepte janë testuar nga partitë dhe qeveritë në Maqedoni, por nuk kanë treguar rezultate konkrete në jetën e përditshme dhe përmirësimin e marrëdhënieve midis maqedonasve dhe shqiptarëve. Situata mbetet e ngrirë. Gjatë gjithë kësaj kohe, ...

Read More »

Дури и по 19 години, споровите во Северна Македонија продолжуваат

Анализа на Селим Ибраими- 19 години по Охридскиот Договор, Македонија сè уште живее со сеќавањата на конфликтот и продолжување на внатрешните спорови. Некои концепти се тестирани од партиите и владите во Македонија, но не покажаа конкретни резултати во секојдневниот живот и подобрувањето на односите меѓу Македонците и Албанците. Ситуацијата продолжува да останува замрзната. За сето ова време, ДУИ на Али ...

Read More »