Daily Archives: 25/06/2020

Një kronologji e shkurtër e partive politike shqiptare (1990-2020)

Nga Dr. Muaz Agushi- Pas legjitimimit të pluralizmit politik në Maqedoni, edhe pse me vonesë në krahasim me mjediset e tjera të ish-Federatës Jugosllave, formimi i partive politike u shfaq si nevojë e kohës edhe për Maqedoninë.  Në Maqedoni për një periudhë mjaft të shkurtër u formuan një numër relativisht i madh i partive politike që përfaqësonin shtresa të ndryshme ...

Read More »