Monthly Archives: July 2019

Does Washington have a foreign policy for the Balkans?

BY SELIM IBRAIMI- The most sustainable and long-term option for American diplomacy in the Balkans is to support ideas and projects that in principle have the right to self-determination of ethnic groups and the review of the border lines established during the Balkan Wars, World War I and World War II. – The State Department still operates with the paradigm of ...

Read More »

A ka Uashingtoni politikë të jashtme për Ballkanin?

SELIM IBRAIMI- Opsioni më i qëndrueshëm dhe afatgjatë për politikën amerikane në Ballkan është mbështetja e ideve dhe projekteve që në parim kanë të drejtën e vetëvendosjes së grupeve etnike dhe rishikimin e linjave kufitare të vendosura gjatë luftërave ballkanike, LPB dhe LDB. -Departamenti i Shtetit ende vepron me paradigmën e viteve të 90- ta për Europën Juglindore dhe si rezultat ...

Read More »

USAID ADMINISTRATOR MARK GREEN’S REMARKS ON COUNTERING MALIGN KREMLIN INFLUENCE

USAID Remarks Friday, July 5, 2019 ADMINISTRATOR GREEN: Tom, thank you for those kind words. A special thank you to the Community of Democracies for co-hosting this event today.  Ladies and gentlemen, I am truly honored to join you today. Especially in a place named for a man who played such a tremendous role in Transatlantic history.  George Marshall’s wartime contributions ...

Read More »

Training for Capacity Building (Trajnim për ngritjen e kapaciteteve)

Capacity building training for Civil Society Organizations and Faith Based Organization from the Polog Region Centre for Common Ground (CCG) with Vilma V. Milcev, Rudina Pasholli and Pajtim Saiti have organized training for ‘Capacity Building’ at Hotel Radika– Mavrovo from 03 – 05 July, 2019, dedicated to Civil Society Organizations (CSOs) and Faith Based Organization (FBOs) from Polog Region. Purpose ...

Read More »